Actualiteit

Interventiefonds Salmonella dient schadekilo’s te reduceren

Interventiefonds Salmonella dient schadekilo’s te reduceren

Het interventiefonds Salmonella is een privéfonds voor braadkippenhouders gespijsd vanuit de sector. Het wordt beheerd door BFA (Belgian Feed Association), dat hen verzekert van een gewaarborgd inkomen ingeval er een afwaardering is nadat een beslag een positieve Salmonella-typering kent van een te bestrijden type.

Stijging aantal positieve tomen

De laatste jaren steeg het aantal positieve tomen. Dit van 21 tomen in 2015 naar 22 (2016), 24 (2017), 27 (2018) tot 9 positieve tomen in 2019 (t.e.m. juli). Verwacht wordt dat het aantal positieve tomen in de tweede helft van dit jaar nog aanzienlijk hoger zal uitvallen dan in de eerste helft van 2019. 

Budgettaire impact aanzienlijk

De stijging de laatste jaren van het aantal positieve tomen (+28,6 %, 2018 t.o.v. 2015) is zeker een zorgwekkend gegeven, al is de omvang van de schadedossiers mogelijks nog problematischer. Het schadegewicht steeg met 99,2 % wat een verhoging teweegbracht van de uitbetaling met 425 %.  

Drastische reductie schadekilo’s dringt zich op

“Problematisch is de situatie niet, maar het is echter wel essentieel dat er maatregelen genomen worden om het aantal schadekilo’s naar de toekomst toe te verminderen en zodoende het systeem betaalbaar te houden”, aldus Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond Pluimvee. “Er zijn hiertoe verschillende mogelijkheden die verder dienen uitgewerkt te worden”.

Niet opsplitsen in meerdere beslagnummers geheel op eigen risico

Bij de 9 schadegevallen van 2019 was er echter nog steeds een braadkippenbedrijf met meerdere stallen actief onder éénzelfde beslagnummer. Met de nieuwe I&R-wetgeving hebben pluimveehouders in bepaalde gevallen de keuze om hun inrichting niet op te splitsen in meerdere beslagnummers in geval van meerdere stallen. Indien een pluimveehouder hiervoor opteert moet hij zich echter wel bewust zijn van de gevolgen die dit heeft naar vergoeding toe in geval van een positieve salmonella-typering. Het positief bevinden van Salmonella is steeds op beslagniveau, terwijl het vergoeden vanuit het fonds enkel maar op stalniveau wordt uitgevoerd.

Tekst: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen