Actualiteit

In Ovo haalt 2,5 miljoen euro Europese subsidie binnen

In Ovo haalt 2,5 miljoen euro Europese subsidie binnen

In Ovo heeft een Europese subsidie van 2,5 miljoen euro gekregen via de pilot van de Europese Innovatiegraad (EIC). In Ovo ontwikkelde een techniek om het geslacht van een kuiken al in het ei te bepalen. Door deze techniek hoeven eieren met leghaantjes niet meer het volledige broedproces te doorlopen.

Verwerkingscapaciteit opschroeven

Het Leidse biotechbedrijf ontwikkelt nu een machine met een hogere verwerkingscapaciteit. Dit is een vereiste aangezien in landen als Duitsland en Frankrijk eind volgend jaar wetgeving van kracht gaat om een ​​einde te maken aan het afdoden van eendagskuikens.

Europese Innovatieraad

De miljoenensubsidie komt van de ‘EIC Accelerator’ en is beschikbaar gesteld via de pilot van de Europese Innovatieraad. De EIC Accelerator ondersteunt kleine en middelgrote bedrijven met een hoog risico en hoog potentieel om hen te helpen bij het ontwikkelen en lanceren van nieuwe innovatieve producten en diensten die de economische groei kunnen stimuleren. In Ovo is één van de 72 bedrijven die deze subsidie heeft ​​ontvangen. In totaal ontving de EIC 3.976 aanvragen van bedrijven uit meer dan twintig Europese landen. In Ovo werd bij de aanvraag ondersteund door Scale-up Ventures en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) .

Factor dierenwelzijn blijft discutabel

Deze techniek is net zoals andere bestaande technieken niet 100 % feilloos. Een paar percentages ‘foutmarge’ geeft evenzeer heel wat kuikens die op latere leeftijd nog moeten afgedood worden.

Bovendien begint het hart van een kuiken in de embryonale ontwikkeling rond de 2de dag reeds te kloppen. Het beëindigen van het broedproces voor de mannelijke embryo’s blijft gekoppeld aan het afdoden van een levend organisme.

Daarnaast wordt er jaarlijks in de EU ± 8.000 ton haankuikens afgezet die onder meer wordt gebruikt als voeding voor reptielen, roofvogels, … bij particulieren en dierentuinen. Indien dit wegvalt, zal een gelijkaardig hoeveelheid moeten gecompenseerd worden. Daar kuikens een specifieke lage voedingswaarde hebben, kan deze voedselbron voor andere dieren, niet “zo maar” vervangen worden door andere diersoorten. In eerste instantie zal het wegvallen van kuikens uit die landen een verhoogde import van 1-dagskuikens uit andere EU-landen met zich mee brengen. Dit houdt dus louter een verschuiving van het probleem in. In een later stadium, indien het aanbod ontoereikend is, is het niet ondenkbaar dat er dan toch andere en juist meer dieren gekweekt worden om als voedseldier gebruikt te worden. Dit “kan” dus net meer dieren’leed’ veroorzaken.

Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Onderzoek