Actualiteit

In memoriam Mark Baets (1952-2023)

In memoriam Mark Baets (1952-2023)

Op woensdag 18 januari werd in een overvolle kerk te Loenhout afscheid genomen van Mark Baets. Mark was als bedrijfspluimvee voorlichter zeer gewaardeerd en bekend in pluimveemiddens. Eind 2017 ging hij op pensioen, maar hij stelde op verzoek zijn grote kennis en ervaring nog ten dienste voor menig pluimveehouder.

Na zijn studies voor industrieel ingenieur landbouw te Gent was hij eerst een tweetal jaar actief in de verkoop van zaaigranen. In 1978 trad hij in dienst bij Euribrid te Aarschot en ontdekte daar zijn passie voor pluimvee.  Mark was leergierig en geduldig en werd snel als bedrijfsvoorlichter pluimvee ingeschakeld voor de provincies Antwerpen en Limburg.

In 1987 maakte Mark de overstap naar wat nu Belgabroed is en was daar de eerste bedrijfspluimvee voorlichter. Met zijn kennis en ervaring heeft hij menig jonge collega opgeleid en de passie voor pluimvee bijgebracht. Mark wordt door collega’s en pluimveehouders, naast zijn grote kennis, vooral geloofd als een  verbindende, sturende en  altijd attentvolle persoon. Plichtsbewust, drijvende kracht en ook op die manier actief in het verenigingsleven.

Een ongelijke strijd tegen een ongeneeslijke ziekte, zorgde ervoor dat Mark reeds op 70 jarige leeftijd – veel te vroeg – ons ontvallen is. We zullen Mark herinneren als een warme persoonlijkheid, fijne collega en toegewijde trouwe medewerker.

De redactie van Pluimvee evenals de sector wensen zijn echtgenote, 4 kinderen en 8 kleinkinderen veel sterkte toe in deze moeilijke periode. (LM)

PS. In het Pluimveenummer van december 2017 is het interview te lezen naar aanleiding van zijn pensionering. In onze nieuwsbrief van woensdag 25 januari kan het geraadpleegd worden via deze link.

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , Antwerpen