Actualiteit

ILVO lanceert enquête omtrent de socio-economische gevolgen van COVID-19 op individuele landbouwbedrijven

ILVO lanceert enquête omtrent de socio-economische gevolgen van COVID-19 op individuele landbouwbedrijven

De impact van COVID-19 in de landbouwsector reikt verder dan enkel maar het economische gegeven. Om zodoende niet alleen te peilen naar bedrijfstechnische verschuivingen, maar ook naar stress of de invloed op het welbevinden van landbouwers en hun gezin organiseert het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) een grootschalige enquête, om te helpen om onderbouwde beleidsadviezen te formuleren.

Geregeld brengen de media berichten over de gevolgen van Corona voor de voedselbevoorrading en voor de landbouwsector: oogstproblematiek, overproductie, de stijgende vraag naar lokale producten, veranderingen in de prijzen, in de verwerking, in de verkoop… Het zijn elementen die terecht komen in het maatschappelijk debat rond landbouw en voedsel.

De vraag is wat ervaren de landbouwers momenteel zelf? Welke zijn voor hun bedrijf de positieve en negatieve veranderingen op korte en op middellange termijn? Hoe groot of genuanceerd is de impact? Welke fenomenen zijn nog niet boven water gekomen?

Om hier een beeld van te schetsen organiseert het Instituut voor Landbouw, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) vanaf 27 april 2020 een grootschalige enquête om op een wetenschappelijke manier de nodige gegevens en cijfers te verzamelen. Er wordt gepeild naar bedrijfstechnische verschuivingen, en ook naar stress of invloed op het welbevinden van landbouwers en hun gezin. “Het onderzoek zal een correcter beeld geven van de socio-economische impact op de brede sector, en op bepaalde deelsectoren. De verzamelde data kunnen helpen om onderbouwde beleidsadviezen te formuleren.”, zegt ILVO-onderzoeker Elke Rogge.

Klik hier om de ILVO corona-enquête te starten.

ILVO garandeert dat de antwoorden strikt anoniem verwerkt en gerapporteerd worden. Het duurt ongeveer 15 minuten om de digitale enquête in te vullen. De resultaten worden ter beschikking gesteld van de landbouw- en voedingssector.

Tekst: Pluimvee – Bron: ILVO – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Onderzoek , SARS-CoV-2