Actualiteit

ILVO investeert in nieuwe proefstal voor pluimvee

ILVO investeert in nieuwe proefstal voor pluimvee

Strengere eisen rond milieu, maatschappelijke vragen rond dierenwelzijn, de stijgende pluimveevleesproductie in Vlaanderen,… Om aan de nood van de pluimveehouderij en de toeleverende sectoren in Vlaanderen naar bijkomend innovatief onderzoek tegemoet te komen zal het ILVO, het Instituut voor landbouw-, visserij- en voedingsonderzoek, een nieuwe onderzoekstal bouwen voor pluimvee. De Vlaamse regering investeert voor 1 miljoen euro mee in het project. “Met de bouw van de nieuwe onderzoekstal wil ILVO nog meer kennis verzamelen en delen over onder meer voedingstechnieken, kwaliteit, klimaat en duurzaamheid”, zegt minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits.

Innovatie

In de nieuwe proefstal zal onder meer onderzoek gebeuren rond nieuwe samenstellingen van voeding, voedermanagement, dierenwelzijn, dierengezondheid, emissies, duurzaamheid, klimaat en vleeskwaliteit. Het project zal in samenwerking lopen met het ILVO Living Lab Veehouderij-Pluimveeloket dat een samenwerking is tussen het ILVO, het Departement Landbouw & Visserij, de sectororganisaties en de overige onderzoeks- en praktijkinstellingen in Vlaanderen.

Financiering

Voor de bouw van de nieuwe stal in Merelbeke investeert Vlaams minister van Landbouw en Innovatie Hilde Crevits 1 miljoen euro. ILVO investeert het resterende bedrag van bijna 1,3 miljoen euro.

Tekst: Pluimvee – Bron: Vilt – Foto: bernatets photo/Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Onderzoek , Oost Vlaanderen