Actualiteit

Hoe overleefde de sector de hittegolf?

Hoe overleefde de sector de hittegolf?

Bij de recordtemperaturen van vorige week was het voor veel pluimveehouders alle hens aan dek geblazen om hun dieren door de hittegolf te loodsen. Hoe ging de sector daarmee om en wat waren de voornaamste ervaringen? We polsten de diverse sectorvoorzitters van onze organisatie.

Volgens nationaal voorzitter Danny Coulier zijn we echt wel met extreme omstandigheden geconfronteerd geweest die voor veel problemen gezorgd hebben. Dat we aan de limieten zaten met de huidige huisvesting bleek bijvoorbeeld uit het feit dat in gelijkaardige stallen op hetzelfde bedrijf in de ene stal er problemen waren en in andere niet. Koelsystemen als nevelkoeling zijn standaard geïnstalleerd in de meeste stallen. Maar toch, als men met oudere, zware kuikens zat die veel warmte afgeven, was het nog kantje boord. Optimaliseren van de ventilatie (nachtkoeling) maar ook extra nevelkoeling of padkoeling hebben hun nut bewezen. Soms moesten er noodmaatregelen toegepast worden, zoals op muziekfestivals, namelijk de kippen voor het wegladen nat spuiten om ze af te koelen. Zelf was hij bij de gelukkigen omdat op zijn bedrijf de opzet van 1-dags kuikens in deze week gepland was.

Dirk Ghyselen, sectorvoorzitter braadkippen, onderstreept het belang van een oordeelkundige nevelkoeling, die hij persoonlijk op zijn bedrijf ondervonden heeft. ‘In mijn braadkippenstallen zonder koeling liep de temperatuur op tot 40°C met uitval tot gevolg. In de stallen met nevelkoeling liep de temperatuur nooit hoger op dan 34,5°C en was er geen uitval. De juiste plaatsing en voldoende nozzles om optimale verneveling in de luchtstroom te hebben is belangrijk om de gewenste koeling te bekomen en om te hoge vochtigheid te vermijden’. Een geluk bij een ongeluk was volgens Dirk het feit dat de luchtvochtigheid tijdens de hittegolf laag was zodat er veel marge was om te koelen met verneveling.

In de opfok en vermeerderingssector zijn vooral de stallen zonder koeling met acute problemen geconfronteerd geweest, aldus Dirk Mertens. Hij weet wel niet van problemen bij opfokkers, vermoedelijk omdat deze jonge kippen streng beperkt gevoederd worden. In de vermeerdering daarentegen liep de voederopname sterk terug, gevolgd door legdaling en vermoedelijk leidt dit ook tot een lagere bevruchting. In ieder geval het wordt wenselijk om nieuwe stallen steeds met een oordeelkundige koeling uit te rusten. Wel meldt hij dat in acute gevallen door verneveling, buiten de stal en voor de luchtinlaten, er catastrofen konden vermeden worden.

Ook bij legkippenhouders leidden de recordtemperaturen, in tegenstelling tot vroeger, tot  grote problemen op vele bedrijven. De uitval kan niet enkel aan de hoge temperatuur toegeschreven worden, volgens Willy De Vloo, maar de veranderende luchtvochtigheid en afname van de zuurstof in de lucht bij onweer zorgden voor het hoogste risico. In ieder geval, de verminderde voederopname tijdens de hittegolf resulteerde in een sterke legdaling maar gelukkig blijken de kippen snel te recupereren. Ook stelde hij vast dat oudere kippen toch wel gevoeliger zijn dan deze in beging van de leg. Volgens de sectorvoorzitter waren de problemen en de uitval niet minder op bedrijven met vrije uitloop.

Pelsdieren als konijnen hebben het extra moeilijk bij hoge temperaturen, volgens Luc Buyens. Hij weet van problemen zowel bij vleeskonijnen maar ook bij voedsters, zeker bij deze net voor of tijdens de werpperiode. Opvallend is ook dat tijdens de hittegolf er veel meer jongen doodgeboren werden. Nevelkoeling in de stal is niet aangewezen omwille van het gevaar op hoge vochtigheid waar konijnen niet mee om kunnen. Op bedrijven met padkoeling daarentegen kon men vermijden dat de temperatuur tot 34-35°C opliep, zowat de kritieke temperatuur voor konijnen.

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij