Actualiteit

Hittestress bij politici - Hoe denkt de politieke partij van uw voorkeur over specifieke landbouwissues?

Hittestress bij politici - Hoe denkt de politieke partij van uw voorkeur over specifieke landbouwissues?

In de laatste rechte lijn naar de verkiezingen kunnen we niet om al de politieke debatten heen. Landbouw passeert eveneens af en toe de revue, maar wat als er wordt ingezoomd op specifieke thema’s zoals zelfvoorzieningsgraad, schaalvergroting, geurstudies, dierenwelzijn, flexi jobs, de oneerlijke concurrentie van buiten de EU,… Denkt de politieke partij van uw voorkeur er wel hetzelfde over als u? De Landsbond Pluimvee legde 8 stellingen voor aan 9 politieke partijen om u meer inzicht te geven of uw keuze wel de juiste is.

Stelling 1:
Er dienen uitzonderingen te komen voor die situaties waarbij de zelfvoorzieningsgraad in het gedrang komt. Ontdek de partijstandpunten hier.

Stelling 2: Bij een vergunningsaanvraag waarbij iemand die zijn bestaande vergunning wil verlengen of verbouwingen wil uitvoeren (bv. ter reductie van de uitstoot) zonder wijziging in dieraantallen of diercategorie - waarbij de geuremissie niet stijgt - zou geen geurstudie dienen te gebeuren. Ontdek de partijstandpunten hier.          

Stelling 3: Deze cijfers zijn niet alarmerend, onze zelfvoorziening van voedsel zal niet in het
gedrang komen door schaalvergroting. Ontdek de partijstandpunten hier.         

Stelling 4: Ja, dierenwelzijn is een uitermate belangrijk gegeven, al moet er rationeel - en niet emotioneel - gehandeld worden op basis van wetenschappelijke studies waarbij het totaalaspect van duurzaamheid (dierenwelzijn, economie, ecologie,…) dient bekeken te worden. Ontdek de partijstandpunten hier.        

Stelling 5: De professionele veeteelt dient dringend, met respect voor dierenwelzijn, als een
gelijke aanzien te worden met andere industriële sectoren. Ontdek de partijstandpunten hier.

Stelling 6: De kloof tussen voedselproductie en de consument/burger moet verkleint worden, waarbij scholen een leidende rol moet spelen op basis van correcte informatie. Ontdek de partijstandpunten hier.       

Stelling 7: Landbouw dient mee opgenomen te worden in de lijst met sectoren die gebruik kunnen maken van flexi-jobs. Ontdek de partijstandpunten hier.

Stelling 8: Europa, indien het zichzelf serieus wil nemen, dient een strikt Europees level playing field te hanteren waarbij er geen producten mogen geïmporteerd worden die niet aan hun eigen EU-wetgeving voldoen. Ontdek de partijstandpunten hier.    


Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën