Actualiteit

Hittestress bij pluimvee tot een minimum beperken

Hittestress bij pluimvee tot een minimum beperken

Nu de temperaturen de hoogte oplopen is het belangrijk bijkomende maatregelen te nemen om het welzijn van de dieren te verhogen, wat de productieresultaten ten goede zal komen. Pluimvee is in staat om de lichaamstemperatuur vrij stabiel te houden als de omgevingstemperatuur zich tussen de 18 en 21 °C situeert. Wordt het warmer, dan krijgt het dier het steeds moeilijker om zijn overtollige lichaamswarmte kwijt te raken en spreken we van hittestress.

Wat zijn de gevolgen van hittestress op de productieresultaten?

Hittestress reduceert de voederopname bij pluimvee. Is de omgevingstemperatuur hoger dan 32 °C, dan daalt de voeropname met 5 % per graad Celsius dat de omgevingstemperatuur stijgt.

Daarnaast neemt de mortaliteit toe, voornamelijk bij braadkippen. Hittestress heeft ook een negatief effect op de eiproductie en het eigewicht. De eischalen worden dunner en zullen sneller breken.

Wat kunt u doen om hittestress bij uw pluimvee te beperken?

 • Optimaliseer het stalklimaat:
  • Het vernevelsysteem kan in de stal vor verkoeling zorgen. Zorg dat er fijn verneveld wordt, zonder druppelvorming, zo niet ontstaat er nat strooisel. Vernevel elk uur gedurende twee minuten. Meet regelmatig de relatieve vochtigheid van de stal. Volg als regel: relatieve vochtigheid + staltemperatuur = 90. Dreigt er een onweer en wordt de buitenlucht vochtiger, schakel de verneveling dan pas uit als dit weer meer dan een dag aanhoudt.
  • Hou de stalpoorten dicht. Door een poort of deur in de stal open te zetten, valt de onderdruk in de stal weg en wordt de ventilatie volledig verstoord. Ook spleten aan deuren of in de stalmuren kunnen een goede luchtstroom in de stal verhinderen.
  • Ventilatren in de stal zorgen voor een goede luchtcirculatie en een koelend effect bij de dieren.
  • Met rookproeven kan u de luchtstrom in de stal bekijken en eventueel bijsturen.
  • Focus niet enkel op meettoestellen maar observeer ok hoe de dieren zich gedragen. Ervaart het pluimvee de omgeving als te warm, dan zal het hijgen, een trillende beweging ter hoogte van de keel vertonen en de vleugels van het lichaam houden.
    
 • Verminder de bezettingsdichtheid.
   
 • Controleer regelmatig of de dieren voldoende toegang hebben tot zuiver en fris drinkwater. Aan het drinkwater kunnen supplementen zoals vitaminen en mineralen toegevoegd worden.
   
 • Let op de voersamenstelling:    
   
  • Compenseer de gedaalde voeropname door vetrijker voer aan te bieden. Bij de vertering van vetstoffen wordt minder lichaamswarmte geproduceerd dan bij de vertering van eiwitten of koolhydraten.
  • Bij hittestress raken lichaamscellen beschadigd en worden in het lichaam vrije radicalen geproduceerd. Deze schadelijke stoffen kunnen geneutraliseerd worden door anti-oxidanten toe te voegen aan het voer. Ook andere supplementen zoals vitamines, pro- en prebiotica en aminozuren kunnen een positief effect hebben.

Tekst: Pluimvee/DGZ - Bron: DGZ/Naga Raja Kumari K en Narendra Nath D, Ameliorative measures to counter heat stress in poultry, World’s Poultry Science Journal, Vol 74, maart 2018.

 

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij