Actualiteit

Graanhandelsfederatie Fegra gunstig gestemd over graanopbrengst

Graanhandelsfederatie Fegra gunstig gestemd over graanopbrengst

Tijdens het oogstseizoen werd al duidelijk dat er topopbrengsten gingen geregistreerd worden voor wintergerst en wintertarwe, aldus De Belgische graanfederatie Fegra. Bekeken ten opzichte van het vijfjarige gemiddelde doet 2019 6,2 % beter. De twee grootste teelten, tarwe en gerst, gaan in productie met respectievelijk 25 en 20 procent vooruit. Zowel het areaal als de opbrengst namen toe. Koolzaad daarentegen viel, hoofdzakelijk door insectenvraat, tegen.

Hoge opbgrengsten, eiwitgehalte moet inboeten

2019 zal de geschiedenisboeken ingaan als een uitstekend graanjaar, met hoge rendementen en een kwaliteit die op het eiwitgehalte na aan de verwachtingen voldeed. Door de hoge opbrengsten werd het eiwitgehalte namelijk negatief beïnvloed en collecteerde de graanhandel, vooral in Wallonië, zelden baktarwe met een eiwitgehalte boven 11 procent. De goede weersomstandigheden, zowel tijdens bloei als bij de afrijping, hebben de ontwikkeling van schimmels belemmerd zodat het contaminatieniveau met mycotoxines zeer beperkt is.

Graanareaal steeg met 2 %

“Het totale Belgische graanareaal steeg met twee procent tot 322.135 hectare, maïs verloor echter bijna 5.000 hectare (-10%) aan oppervlakte ten voordele van wintertarwe (+3.000 ha) en wintergerst (bijna 2.000 ha meer)”, schetst Fegra-adviseur Manuel De Prycker. Het areaal koolzaad kromp met ongeveer 20 procent tot 9.748 hectare. Bovendien vielen de opbrengsten tegen door een aanhoudende insectendruk, dit was voornamelijk streekgebonden en de zeer warme temperaturen op het einde van de teelt. . Waalse akkerbouwers moesten vaak tevreden zijn met 3 à 3,5 ton per hectare. Dit bracht bijgevolg een productiedaling van ongeveer 15 procent mee tegenover 2018.

Volatiele graanprijzen

Niet alleen in België, maar ook mondiaal werden er topopbrengsten geregistreerd, voornamelijk in Rusland en Oekraïne. Wereldwijd raamt de Internationale Graanraad (CIC) de tarweproductie op een record van 765 miljoen ton, bij een verwachte consumptie van 758 miljoen ton. Voor maïs wordt een wereldwijde productie geraamd van 1,1 miljard ton. “De mondiale maïsopbrengsten zullen bepalend zijn voor de ontwikkeling van de andere graanprijzen”, verklaart de adviseur van Fegra. Volatiliteit kenmerkt de graanprijs en dat had de voorbije maanden meer te maken met geopolitiek (handelsoorlog China-VS, Brexit, Mercosur-deal, enz.) dan met opbrengstprognoses. Hoe de graanmarkt verder zal reageren op deze handelsdisrupties is ook voor Fegra een vraagteken.

Tekst: Pluimvee – Bron: Vilt

Te vinden in: Alle categorieën