Actualiteit

Geframede kiplekker-campagne GAIA is regelrechte aanslag op duurzaamheidsmodel

Geframede kiplekker-campagne GAIA is regelrechte aanslag op duurzaamheidsmodel

De voorbije dagen was de kiplekker-campagne van GAIA op verschillende radiozenders te horen. Deze radiospot, ingesproken door Herman Brusselmans, wil het imago van de vleeskippensector onderuit halen op basis van manifeste onwaarheden (kreupelheid, ziektegraad, misvormingen e.d.). Pure framing die bovendien leidt naar verstrekkende gevolgen op vlak van duurzaamheid.

Los van het gegeven dat de sector aan alle strenge wettelijke eisen voldoet – dit in tegenstelling tot pluimveevlees van buiten de EU – is de Landsbond Pluimvee in principe niet weigerachtig ten opzichte van het gebruik van trager groeiende rassen. Maar dit heeft grote gevolgen op vlak van duurzaamheid. De huidige vleeskippen zijn zodanig geselecteerd doorheen de jaren dat je met een minimale input, een maximale output hebt. Het omschakelen naar traag groeiende rassen leidt tot een veel slechtere voederconversie (aantal kg voeder dat een dier nodig heeft om 1 kg vlees te kunnen maken). Dit resulteert in meer wegtransport van voeder en mest, meer emissies, een hoger waterverbruik, enz. In tijden dat iedereen de mond vol heeft van duurzaamheid, stikstofproblematiek, waterschaarste, overzeese soja-import, enz. is dit net een beweging die we niet wensen te ondersteunen. Aangezien de retail hier mee belang aan hecht zou het ecologisch tegenstrijdig zijn om over te schakelen naar milieu-onvriendelijkere kippen. Dat het welzijn moet gerespecteerd worden en onze kippen zich ’kiplekker‘ moeten voelen, dit  kunnen we enkel maar ondersteunen.

Omdat wij vanuit de sector willen tonen dat het allesbehalve zo slecht is als dat GAIA laat uitschijnen lanceren wij onze eigen #KIPLEKKER campagne waarbij wij aan al onze pluimveehouders vragen om een foto op social media te plaatsen tussen hun dieren waar ze dagdagelijks de beste zorgen aan geven met de vermelding #KIPLEKKER – #stopframing - #duurzaam.

“Wij waren verrast toen we de campagne van GAIA hoorden,  daar wij enige tijd geleden aan GAIA gevraagd hadden om mee hun schouders te zetten tegen een nieuwe Europese wetgeving waardoor jaarlijks duizenden moederdieren onnodig afgemaakt moeten worden. GAIA liet toen kort en bondig weten hier noch de tijd, noch de middelen te willen voor vrijmaken. Indien GAIA een wezenlijk verschil wil maken op vlak van dierenwelzijn zouden ze beter in overleg met de sector treden om samen zaken aan te pakken die er werkelijk toe doen of willen we straks enkel nog maar kippenvlees uit derde landen consumeren dat aan veel lagere eisen voldoet?”, aldus Martijn Chombaere, beleidsmedewerker bij de Landsbond Pluimvee.

Contactpersonen

Voorzitter Landsbond Pluimvee Danny Coulier: 0032 475 85 42 05
Beleidsmedewerker Martijn Chombaere: 0032 496244 954

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen