Actualiteit

Gaat Mercosur-deal in rook op?

Gaat Mercosur-deal in rook op?

Op een informele bijeenkomst in Koblenz verklaarde Duits Landbouwminister Julia Klöckner dat haar Europese ambtsgenoten “zeer, zeer sceptisch” zijn over de toekomst van het akkoord met Brazilië, Argentinië, Paraguay en Uruguay. Duitsland voegt zich hierdoor bij verschillende andere Europese lidstaten die zich eerder reeds tegen het vrijhandelsakkoord Mercosur keerden. De bocht van Duitsland, dat lang één van de trekkers was van het akkoord, zet de deal nu op nog lossere schroeven. Vooral de massale ontbossing lijkt het vrijhandelsakkoord te nekken.

De ontbossing en de daarmee gepaard gaande bosbranden in het Amazonwoud zorgen voor felle discussies over het Mercosur-verdrag. In de periode tussen augustus 2019 en juli 2020 ging 9.200 vierkante kilometer regenwoud op de schop, een stijging van maar liefst 34 procent.

Bovendien worden de gewassen, geteeld op illegaal ontboste landbouwgronden, verkocht op onze markten. Vorige maand wees een studie in het Amerikaanse blad Science nog uit dat nu reeds een vijfde van de Braziliaanse export van soja en rundvlees naar de Europese Unie afkomstig is van deze gronden die illegaal ontbost werden.

Nochtans was het één van de engagementen in het akkoord om een einde te maken aan de illegale ontbossing. Eerder duwden Nederland, Wallonië (in België hebben de regio’s een beslissende stem), Frankrijk, Ierland, Oostenrijk en Luxemburg ook al op de rem toen bleek dat de Braziliaanse president Jair Bolsonaro niet van plan is om zijn milieubeloften na te komen.

Niet alleen het milieuaspect zorgt voor terughoudendheid. Ook vanuit de landbouwsector wordt het proces met argusogen gevolgd. Velen vrezen de oneerlijke concurrentie door lagere standaarden op vlak van kwaliteit, dierenwelzijn, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden en een verstoring van de Europese markt door een toevloed van goedkope landbouwproducenten. Voorstanders zien in het akkoord echter net een hefboom voor meer duurzaamheid, mensen- en arbeidsrechten.

Komt het er of komt het er nu niet?

Na decennia van onderhandelingen ondertekende de Europese Commissie vorig jaar het grootschalige vrijhandelsakkoord met Mercosur, maar dat betekent niet dat het van start kan gaan. Dat principeakkoord moet nu door de parlementen van de lidstaten geloodst worden. Ook het Europees parlement moet het nog bekrachtigen. De deal treedt pas in werking nadat alle lidstaten het licht op groen zetten, maar dat proces kan nog jaren aanslepen.

Nu ook Duitsland zich tegen het akkoord keert, groeit de onzekerheid over de voortgang van het proces. Daarmee komt het Mercosur-vrijhandelsakkoord op steeds lossere schroeven te staan.

Tekst: Pluimvee/Vilt – Bron: Belga/Vilt – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Milieu