Actualiteit

Frankrijk start vaccinatie tegen vogelgriep

Frankrijk start vaccinatie tegen vogelgriep

Frankrijk begint dit najaar met vaccineren tegen vogelgriep bij een groep zogeheten Palmi eenden in het Zuidwesten van Frankrijk waarbij er de afgelopen jaren vaak hoog pathogene vogelgriep (HPAI) is vastgesteld. Een team van pluimveedierenartsen en andere deskundigen volgt hoe deze vaccinatie aanslaat. Bij positieve resultaten wil het Franse ministerie van Landbouw deze vaccinatiestrategie ook toepassen in andere regio’s.

 

Het Franse ministerie van landbouw onderzocht sinds mei dit jaar de haalbaarheid van vaccinatie tegen vogelgriep en wat de consequenties van deze aanpak zijn. Frankrijk overwoog dit omdat er afgelopen voorjaar opnieuw een grootschalige uitbraak van hoog pathogene vogelgriep was, die met name Zuidwest-Frankrijk trof. In totaal werden maar liefst 475 bedrijven getroffen, voornamelijk eendenbedrijven voor de productie van foie gras. Als gevolg hiervan werden in totaal 1,3 miljoen dieren geruimd, waarvan een groot deel preventief op bedrijven in de buurt van besmette bedrijven. Het Franse ministerie van Landbouw keerde tot mei dit jaar al 89,5 miljoen euro uit aan getroffen pluimveehouders. Dit ging louter om voorschotten.

 

Frankrijk heeft nu dus besloten te starten met vaccineren als eerste land in Europa. Vaccinatie met de juiste diagnostische tests moeten duidelijk maken hoe goed het vaccin werkt en of het veilig ingezet kan worden. Het gaat om zogeheten afgedode vaccins. Zogeheten levende vaccins zijn gevaarlijk vanwege de risico's op mutaties. Het Franse ministerie van Landbouw stelt de relatief eenvoudig toe te dienen vaccins enkel nog beschikbaar voor eenden en niet voor kippen. Wel kijkt het Franse ministerie van Landbouw of leghennen en ouderdieren in een later stadium ook gevaccineerd kunnen worden. Hierin is het belangrijk dat men goed het onderscheid kan maken tussen gevaccineerde en geïnfecteerde dieren.

 

‘Zelfde als NCD-enting’

 

„Vogelpest zal in de toekomst vergelijkbaar kunnen worden met NCD (pseudo-vogelpest): het komt af en toe voor maar met vaccinatie zijn grote uitbraken en ruimingen goeddeels te voorkomen”, verwacht een Nederlandse dierenarts. „Voor de publieke opinie en dierwelzijn zal het beter zijn als vrije uitloop en biologische leghennen gewoon jaarrond naar buiten kunnen blijven gaan”, zegt de dierenarts.

 

Tekst: Pluimvee/Pluimveeweb – Bron: Pluimveeweb – Foto: Shutterstock (ter illustratie)

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid , Onderzoek