Actualiteit

Fipronil-blokkades drijven Nederlandse pluimveehouders naar rechter

Fipronil-blokkades drijven Nederlandse pluimveehouders naar rechter

Tijdens de fipronilcris in 2017 blokkeerde de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in totaal 808 stallen op 363 bedrijven. 117 pluimveebedrijven stappen nu naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) om een beroepsprocedure op te starten vanwege blokkades van (delen van) hun bedrijf in verband met fipronil. Dat is bijna een derde van alle bedrijven die tijdens de fipronilcrisis getroffen waren.

De behandeling van al deze fipronil zaken zal plaatsvinden op 4 en 5 juni. Minister Schouten heeft alvast aangekondigd voorlopig geen rekeningen naar pluimveehouders te sturen over tijdens de fipronil-crisis verrichte werkzaamheden, zolang er nog juridische procedures lopen.

En dat dit niet de enige procedure is, laat dit duidelijk zijn. Ook LTO heeft een zaak, samen met 120 pluimveehouders,  aangespannen tegen de NVWA. Dit naast de lopende zaken van individuele bedrijven bij de bestuursrechter en de strafzaak tegen onder meer de eigenaren van ChickFriend. LTO stelt de Staat namelijk aansprakelijk voor de schade die de pluimveehouders hebben geleden tijdens de crisis. De overheid heeft volgens hen onder meer onrechtmatig gehandeld door geen maatregelen te nemen of überhaupt een risicoanalyse te maken toen de eerste signalen over fipronil bij de NVWA binnenkwamen. Op 15 april zal de eerste zitting hierover plaatsvinden.

Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij.nl

Te vinden in: Leghennen , Juridisch