Actualiteit

FAVV heft zone Weelde en bepaalde deelzones in West-Vlaanderen op na gunstige eindscreening

FAVV heft zone Weelde en bepaalde deelzones in West-Vlaanderen op na gunstige eindscreening

De eindscreening in de zone Weelde en in de delen van de zones Alveringem, Warhem en Rexpoede, die niet door latere zones worden bedekt, is afgerond.
Aangezien alle analyseresultaten gunstig zijn, zullen deze zones vannacht opgeheven worden. Vanaf morgen, 7 januari, gelden hier nog enkel de algemene maatregelen die van kracht zijn in het hele land.

De planning voor de nog resterende zones in West-Vlaanderen (zie kaart) is als volgt:

  • De eindscreening in het deel van de zone Winnezeele dat niet door andere zones wordt bedekt (niet-gearceerde zone op de kaart), wordt georganiseerd op 12 januari. Bij gunstig resultaat is dit deel van deze zone vrij op 16 januari.
  • De eindscreening in de zone Herzeele (gearceerde zone) wordt eveneens georganiseerd op 12 januari. Bij gunstig resultaat komt deze zone vrij op 19 januari.
  • De eindscreening in de zone Veurne tenslotte wordt georganiseerd op 24 januari. Deze zone is dan vrij op 27 januari.

Deze planning kan nog wijzigen en moet mogelijk nog aangepast worden indien er nieuwe besmettingen opduiken in de Westhoek of net over de grens in Frankrijk.

Bron: FAVV

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving