Actualiteit

FAVV bevestigt uitbraak paramyxovirus bij duivenhouder in Houffalize

FAVV bevestigt uitbraak paramyxovirus bij duivenhouder in Houffalize

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bevestigt de uitbraak van het paramyxovirus bij een duivenhouder in Houffalize in de Provincie Luxemburg. Paramyxo is de mildere vorm van Newcastle disease (ND).

Maatregelen van kracht

Omdat het gaat om een “aangifteplichtige” ziekte hebben de gemeentelijke overheden van Houffalize alle vereiste maatregelen getroffen: een beschermingsgebied van 500 meter, een verbod op verzamelingen in het gebied, vaccinatie van alle pluimvee en duiven. Deze maatregelen blijven geldig gedurende 21 dagen.

Newcastle disease

Newcastle disease is een zeer besmettelijke virusziekte, waar vrijwel alle wilde en tamme vogels gevoelig voor zijn. Afhankelijk van de virusstam en de getroffen vogelsoort zijn de ziekteverschijnselen meer of minder ernstig. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op.

Vaccinatie

Voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven en pluimvee en duiven die aan verzamelingen deelnemen, is vaccinatie tegen de ziekte altijd verplicht. Voor dieren van hobbyhouders wordt vaccinatie sterk aanbevolen.

Geen gevaar voor volksgezondheid

De mens is niet gevoelig voor deze ziekte. De consumptie van eieren, vlees van pluimvee en afgeleide producten houdt geen enkel risico in. Er bestaat dus geen gevaar voor de volksgezondheid.

Tekst: Pluimvee – Bron: FAVV

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid