Actualiteit

Europees Landbouwcommissaris: Hogan ex, Wojciechowski in

Europees Landbouwcommissaris: Hogan ex, Wojciechowski in

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen maakte de nieuwe Europese Commissie bekend. Voormalig landbouwcommissaris Phil Hogan ruilt landbouw in voor buitenlandse handel. De Pool Janusz Wojciechowski volgt hem op als commissaris voor landbouw.

Wojciechowski geen onbekende

Wojciechowski is geen onbekende in het Brusselse waar hij van 2004 tot 2016 lid was van het Europees Parlement en zetelde in de landbouwcommissie waarin hij zich sterk engageerde voor dierenwelzijn. De laatste drie jaar is hij lid geweest van de Europese Rekenkamer. Die instantie stelde vorig jaar dat de hervorming van het GLB niet ambitieus genoeg was op het gebied van vergroening en klimaat.  Als nieuwe landbouwcommissaris kan hij de kritiek van de Rekenkamer nu zelf oppakken.

Verduurzaming landbouw en de gehele voedselketen prioritair

Von der Leyen wilt dat Wojciechowski de onderhandelingen over het nieuwe GLB spoedig finaliseert en tot uitvoering brengt. Hierbij moet een verduurzaming van de landbouw en de gehele voedselketen centraal staan en bijdragen aan de klimaat-, milieu- en biodiversiteitsdoelstellingen. Concreet houdt dit voornamelijk in dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest en andere chemicaliën moet worden teruggeschroefd.

Gezondheid, milieu en buitenlandse handel

Ook andere commissariaten hebben raakvlakken met landbouw. Zo krijgt de Griekse Stella Kyriakides, commissaris voor gezondheid, medeverantwoordelijkheid voor het verduurzamen van de voedselketen en het afbouwen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest. Verder is zij verantwoordelijk voor dierenwelzijn en voedselveiligheid.

Virginijus Sinkevicus uit Litouwen wordt de nieuwe Commissaris voor Milieu, en mag een biodiversiteitsstrategie voor de komende tien jaar ontwikkelen, met Natura2000 als springplank.

Oud-landbouwcommissaris Phil Hogan mag nu, als commissaris voor buitenlandse handel, de Brexit onder zijn hoede nemen. Ook zal hij verantwoordelijk zijn voor nieuwe handelsovereenkomsten met landen buiten Europa.

De benoemingen zijn nog niet definitief. Het Europees Parlement moet nog zijn instemming geven. Daarvoor zullen de commissarissen in de komende weken gehoord worden door de verschillende parlementaire commissies.

Tekst: Pluimvee – Bron: Vilt

Te vinden in: Alle categorieën