Actualiteit

Eindelijk, wetenschappelijk comité stikstofreducerende technieken is een feit

Eindelijk, wetenschappelijk comité stikstofreducerende technieken is een feit

Tijdens de commissie Leefmilieu zei Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dat het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt (WeComV), dat zich moet buigen over de erkenning van stikstofreducerende technieken, klaar is om van start te gaan.

 

Al sinds 2019 kunnen er geen nieuwe innovatieve technieken voor stikstofreductie erkend worden in Vlaanderen. In dat jaar hield het toenmalige comité dat moest oordelen over de werking van deze technieken op te bestaan. Dat was een doorn in het oog van landbouwers, landbouworganisaties en stallenbouwers. “Als sector willen we innoveren, maar we konden niet”, aldus Martijn Chombaere, beleidsmedewerker bij de Landsbond Pluimvee.

 

Half juli van dit jaar kwam er eindelijk een decretale basis voor het Wetenschappelijk Comité Luchtemissies Veeteelt dat emissiearme stalsystemen en de nodige meetprotocollen kan goedkeuren. Op 1 september publiceerde VLM vervolgens een oproep tot kandidaatstelling. Actieve personeelsleden van onderzoeksentiteiten van de Vlaamse overheid, universiteiten en organisaties die actief zijn in het praktijkonderzoek konden zich kandidaat stellen voor dit WeComV.

 

"Klaar om te starten"

 

Dinsdag antwoordde minister Demir op een parlementaire vraag van Tinne Rombouts (CD&V) dat er 11 kandidaturen werden ingediend. “Een jury, samengesteld uit drie onafhankelijke professoren gespecialiseerd in de materie, heeft de kandidaturen beoordeeld op basis van de aangetoonde expertise. Op basis van het advies heb ik vorige week het besluit getekend waarmee de samenstelling van het WeComV werd bepaald. Ik heb aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) de opdracht gegeven om de kandidaten op de hoogte te brengen van de beslissing”, klonk het.

 

Het secretariaat voor het WeComV is toegewezen aan ILVO. Lieve Herman, hoofd Technologie & voeding van ILVO, zal de coördinatie op zich nemen. “Ik wacht nog steeds op de lijst met experten die zullen deel uitmaken van het comité. Van zodra we die in ons bezit hebben, kunnen wij starten”, zegt ze. Volgens haar liggen de draftversie van de deontologische code, van het huishoudelijk reglement en over potentiële belangenconflicten klaar. “Ook onze website staat in de startblokken”, vertelt Herman. Zij heeft alvast haar agenda in de eerste week van december vrijgehouden om de startvergadering van het WeComV te laten doorgaan.

 

Het comité zal zich buigen over de erkenning van technieken, zowel voor de AEA-lijst (ammoniakemissiearme stalsystemen) als voor de PAS-lijst (Programmatische Aanpak Stikstof). Sinds 2020 werden al 23 technieken aangemeld waar het WeComV zich moet over buigen. Over de timing waarin de eerste adviezen worden verwacht, is nog niet meteen duidelijkheid. Herman zegt dat ze snel wil doorpakken en ook minister Demir geeft aan dat er spoed zal gezet worden achter de erkenning.

 

Tekst: Pluimvee/Vilt – Bron: Vilt – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Milieu