Actualiteit

Einde ophokplicht nog niet in zicht

Einde ophokplicht nog niet in zicht

De voorjaarstrek gaat in principe halverwege volgende maand beginnen, al kan het zijn dat het mooie weer dat in aantocht is dit vroeger induceert. Of de ophokplicht al dan niet komt te vervallen hangt in grote mate af van de besmettingen onder wilde vogels, niet alleen wordt hiervoor de situatie in België bekeken maar ook in de omringende buurlanden.

Momenteel blijven de H5-vogelgriepvirussen zich overal in Europa manifesteren, zowel bij gehouden dieren als bij wilde vogels. Nabij hebben vooral Frankrijk en Duitsland het moeilijk om de situatie onder controle te krijgen. Het risico op besmetting is nog steeds erg reëel. In ons land is in de afgelopen weken een bijkomende besmetting bij wilde vogels ontdekt, deze keer in Eupen, waar in een park in de stad tientallen besmette spreeuwen en andere dode vogels zijn aangetroffen.

De kans dat de ophokplicht komt te vervallen in de eerste helft van maart is dan ook bijzonder klein. Dit zal ten vroegste gebeuren in de tweede helft van maart, maar is zodoende zeer afhankelijk van hoe de situatie op het terrein verder zal evolueren.

Bron: Eigen verslaggeving

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving