Actualiteit

Egg Drop Syndrome (EDS) vastgesteld in Zuid-Nederland

Egg Drop Syndrome (EDS) vastgesteld in Zuid-Nederland

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft EDS vastgesteld bij een koppel pluimvee in Zuid-Nederland. Ook bij andere koppels, voornamelijk in de driehoek Venray-Veghel-Weert, worden dezelfde ziekteverschijnselen geconstateerd. Verder onderzoek moet uitwijzen of er ook op die bedrijven sprake is van het Egg Drop Syndrome.

Symptomen

EDS veroorzaakt een snelle productiedaling, die circa vier tot tien weken aanhoudt. Kenmerkend voor de ziekte is de aantasting van de eischaal waarbij er dunne, zachte eischalen en eieren zonder eischaal worden geproduceerd.

Transmissie van het virus

Het virus kan via de eieren van de moeder naar de nakomelingen worden overdragen (verticale overdracht). Hoewel de jonge kuikens geen symptomen vertonen, kunnen ze wel drager zijn van het virus waarop het virus pas op latere leeftijd tot uiting komt. Dit gebeurt dan meestal aan het begin van de productieperiode, voor de piekproductie. Het virus kan ook horizontaal overgedragen worden, van koppel naar koppel. In veel uitbraken met horizontale spreiding wordt transmissie via eiertrays beschreven. Incidentele besmetting van commerciële koppels vanuit wildreservoirs is mogelijk, bijvoorbeeld via de mest van wilde vogels. Eenden en ganzen zijn bekende reservoirgastheren.

Tekst: Pluimvee – Bron: Pluimveeweb – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid