Actualiteit

Drie nieuwe besmettingen H5N1 vogelgriep

Drie nieuwe besmettingen H5N1 vogelgriep

Op 21 september 2022 werd hoogpathogene vogelgriep (A.I.) van het type H5N1 definitief vastgesteld bij 2 vogelhandelaren in Bocholt (provincie Limburg) en Beernem (provincie West-Vlaanderen) en in een pluimveebedrijf in Sint-Laureins (provincie Oost-Vlaanderen).

In Sint-Laureins betreft het een indoor legkippenbedrijf met 150.000 dieren. De twee vogelhandelaren/kwekers waar A.I. werd vastgesteld hielden respectievelijk 3.000 en 2.500 siervogels van allerlei pluimage. Bij de vogelhandelaar in Bocholt was dit jaar in januari ook reeds A.I. vastgesteld!

Er is geen indicatie dat de drie besmettingen met elkaar gelinkt zijn. Vermoedelijk zijn besmette wilde vogels de oorzaak van de uitbraken.

Rond deze 3 besmettingen zijn beperkingszones ingesteld: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km. De beschrijving van deze zones en de maatregelen die gelden in deze zones, zijn beschikbaar via deze link.

In de beschermingszone liggen 10 professionele bedrijven en in de bewakingszone 23 professionele pluimveebedrijven met een gezamenlijke capaciteit van circa 2,4 miljoen stuks pluimvee.

Deze besmetting op een professioneel bedrijf heeft tot gevolg dat het A.I. vrije statuut voor ons land opgeheven wordt met impact voor export naar derde landen.

Er worden momenteel nog veel gevallen van hoogpathogene vogelgriep bij wilde vogels vastgesteld. Dit wijst erop dat er veel vogelgriepvirus bij wilde vogels circuleert. Om verspreiding van het virus te beperken, is het dan ook noodzakelijk dat alle houders van pluimvee en vogels de geldende bioveiligheidsmaatregelen strikt opvolgen.

Gezien de ernst van de situatie, de besmettingsdruk en met de komende herfstperiode en de trek van wilde vogels in zicht, vinden wij het als Landsbond Pluimvee dan ook onbegrijpelijk dat er momenteel nog geen algemene ophokplicht wordt ingesteld.

Bron: FAVV  - Tekst: Pluimvee - Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën