Actualiteit

De rol van luchttransmissie bij de verspreiding van vogelgriep in de VS 2015

De rol van luchttransmissie bij de verspreiding van vogelgriep in de VS 2015

In 2015 had de VS af te rekenen met een uitbraak van hoog pathogene vogelgriep. In minder dan 7 maanden werden 232 boerderijen in 15 staten en meer dan 50 miljoen hennen geïnfecteerd. Ondertussen is aangetoond dat luchttransmissie een mogelijks belangrijkere rol heeft gespeeld dan eerst werd aangenomen bij de verspreiding van deze zeer pathogene aviaire influenza-stam die de Amerikaanse pluimvee-industrie in 2015 heeft verwoest, met een economische impact van meer dan $ 3,2 miljard.

Ontkenning van aërogene transmissie

De Amerikaanse overheid was van oordeel dat de verspreiding hoofdzakelijk verliep via hiaten in de bioveiligheid, verspreiding door mogelijkse luchttransmissie zou ondergeschikt geweest zijn. Een stelling die in het kader van de H3-problematiek bekend in de oren klinkt. Doch was er destijds anekdotisch bewijs dat in sommige gevallen het AI-virus via aërogene transmissie in de pluimveestallen werd geïntroduceerd nadat de eerste symptomen van abnormale sterfte zich situeerden in de buurt van luchtinlaten van besmette stallen.

Aërogene transmissie

Onderzoek van 77 HPAI-uitbraken in Iowa, uitgevoerd door Dr. Yang Zhao aan de universiteit van Iowa, toonde aan dat het merendeel van de positieve pluimveebedrijven viruspartikels via de lucht, gedragen door fijne partikels, hebben ontvangen. Dit zowel van besmette bedrijven in de staat, als van besmette bedrijven uit de naburige staat.

De waargenomen virusconcentraties overschreden echter wel nooit de minimale infectieuze doses voor pluimvee; al is het hoogstwaarschijnlijk dat de continue blootstelling aan het virus de kans op aërogene infectie gevoelig verhoogde.

Volgens de onderzoekers biedt dit onderzoek inzicht in het risico van aërogene transmissie bij HPAI-virussen via fijne luchtpartikels en de noodzakelijkheid om preventieve en contaminatie beperkende maatregelen toe te passen zoals luchtfiltratie en onmiddellijke depopulatie (< 24 h) van besmette bedrijven.

Tekst: Pluimvee – Bron: Poultyworld

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , Onderzoek , Laagpathogene aviaire influenza H3N1