Actualiteit

COVID-19 maatregelen: openbare onderzoeken herstarten en vervaltermijnen van vergunningen verlengd

COVID-19 maatregelen: openbare onderzoeken herstarten en vervaltermijnen van vergunningen verlengd

Er komt geen bijkomende verlenging van behandelingstermijnen en openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen, zo besliste de Vlaamse Regering op 22 april.

Nieuwe openbare onderzoeken kunnen vanaf 25 april van start gaan. Inwoners mogen zich verplaatsen naar het gemeentehuis voor inzage in de documenten, tijdens het openbaar onderzoek of voor informatie allerhande. De dienstverlening van de lokale besturen behoort immers tot de essentiële dienstverlening. Ook in die gevallen blijven de regels van social distancing wel gelden.

De informatievergadering in het kader van een openbaar onderzoek mag door de bevoegde overheid via elektronische middelen worden gehouden. Hetzelfde geldt voor de participatiemomenten en inspraakvergaderingen.

De behandelingstermijn van een omgevingsvergunningsaanvraag in eerste en tweede aanleg blijft verlengd met 60 dagen zoals reeds eerder beslist door de Vlaamse Regering op 24 maart 2020. De termijn om administratief beroep in te stellen tegen een vergunningsbeslissing in eerste aanleg wordt slechts verlengd met 30 dagen als de beslissing uiterlijk 24 april 2020 werd genomen.

Ook werd besloten om de geldigheidsduur van omgevingsvergunningen van onbepaalde duur, die zouden vervallen tussen 20 maart en 31 december 2020, automatisch te verlengen met 6 maanden. De omgevingsvergunningen van bepaalde duur of vergunningen op proef en meldingsakten, die uiterlijk op 24 april 2020 werden verleend en zouden verstrijken tussen 20 maart en 31 augustus 2020, worden dan weer automatisch verlengd met 3 maanden.

Tekst: Pluimvee – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , SARS-CoV-2