Actualiteit

Brouns heeft met ‘boernalist’ Bram Bombeek toptransfer beet

Brouns heeft met ‘boernalist’ Bram Bombeek toptransfer beet

Bram Bombeek, voormalig woordvoerder van NVA en ex-landbouwer, ruilt zijn job als VILT-journalist in voor het woordvoerderschap van Vlaams landbouwminister Jo Brouns (cd&v). “Er wordt met te weinig kennis van zaken bestuurd en er heerst te veel een ivorentorenmentaliteit. Ik zie het als mijn plicht om die boodschap vanuit de sector naar mijn collega's over te brengen."

Brombeek hoopt in het komende anderhalf jaar voor team-Brouns zijn nuttige bijdrage te kunnen leveren een werkbaar stikstofakkoord en een werkbaar MAP, enkele hoofddoelen voor het domein landbouw. Dat Bombeek, boerenzoon, de NVA-mentaliteit bezit ziet hij zelf als een positief gegeven.

“Voor heel wat thema’s, zoals milieu, vergunningen, waterkwaliteit, zit de minister van Omgeving aan het stuur. Maar de Vlaamse regering is een collegiaal orgaan waar alle beslissingen in consensus worden genomen. Alle zaken, zoals het stikstofakkoord en MAP, moeten daar passeren. En dan zwijg ik nog over het parlement, een instelling die ik toch ook niet onbelangrijk vind. Mijn rol zal voor alle duidelijkheid niet zijn om die dossiers inhoudelijk te onderhandelen, wel om de boodschap te vertalen.“

Frustraties

In zijn afscheidsrede slaat Bram nagels met koppen over zaken die hem heel wat frustraties bezorgen. Het is net die absurditeit die ook heel wat landbouwers doen steigeren en kenmerkend zijn voor het gebrek aan kennis bij bepaalde personen die mee aan het roer staan.

Men wil mensen dwingen te stoppen die niet willen stoppen, en mensen die smeken om te stoppen laat men sudderen. Begrijpen wie begrijpen kan.

Daarnaast heb je arresten over projecten zoals Broeklin (winkelcentrum, de opvolger van Uplace, red.), dan gaat het daar over minder dan 300 gram stikstof per hectare. Omgerekend is dat een equivalent van een hond die daar om de vijf dagen zijn behoefte gaat doen. Waar gaat dat eigenlijk nog over?

Eigenlijk stoor ik mij al langer aan de beperkte rol die het parlement krijgt. De parlementsleden hadden al lang ecologen kunnen uitnodigen in het Vlaams parlement en hen ondervragen over de effecten die die lage, extra depositie op de natuur heeft. Finaal is het aan hen om te beslissen over een drempel die natuur en economie verzoent en dat in een decreet te gieten.

In Nederland hebben ze die “de minimis”-drempel niet, wij mogen die fout niet herhalen, want het is juist het ontbreken van die drempel die er voor de vergunningsstop zorgt.

Er is een duidelijke vraag van de sector en van veel parlementsleden om veel meer rekening te houden met de natuurlijke uitstroom van landbouwers. Het expertenpanel PAS had aan de Vlaamse regering een systeem van verhandelbare emissierechten voorgesteld als meest kostenefficiënte manier om de stikstofuitstoot terug te dringen en er toch voor te zorgen dat de landbouwsector zich zou kunnen blijven ontwikkelen. De regering heeft dat rapport in de schuif geparkeerd, het is zelfs nog niet in het parlement besproken. Dat begrijp ik niet. Als je dat uitwerkt, kan je emissierechten afromen van de stoppers, en juist ruimte creëren voor jonge boeren."

"Ook over de rol van technologie en innovatie moet nu eindelijk eens doorgepraat worden. Minister Brouns en cd&v geloven daar in, minister Demir en N-VA duidelijk veel minder. Zij willen de veestapel omlaag en men wil precies geen technologieën die dat kunnen verhinderen. Het voorbije jaar heb ik veel van die bedrijven bezocht; en ik proef hun frustratie. Denk bijvoorbeeld aan een kmo als Biolectric. Zij hadden de voorbije jaren gouden zaken kunnen doen, maar zitten nu volledig vast in Vlaanderen. Puur door regelgeving..."

“Ondanks dat we vanuit de Landsbond Pluimvee Bram zijn scherpe correcte pen zullen missen, wensen we hem veel succes toe en zijn ervan overtuigd dat hij een belangrijke rol kan spelen om mee uit deze impasse te komen. Vele pluimen maken sterke vleugels”, aldus Martijn Chombaere.

Tekst: Pluimvee – Bron: VILT – Foto: Pluimvee

Te vinden in: Alle categorieën