Actualiteit

Boerenprotesten beginnen hun vruchten af te werpen - “Pas als je de kiezer raakt, komt de politiek in actie”

Boerenprotesten beginnen hun vruchten af te werpen - “Pas als je de kiezer raakt, komt de politiek in actie”

De boerenprotesten zijn nog maar net begonnen en de eerste berichten over lege winkelrekken steken al de kop op. “Blokkades, ellenlange files en lege winkelrekken hebben niet als doel de burger te pesten, wel om gehoor te krijgen van de politiek. Helaas is hun kiezers raken de enige manier”, aldus Martijn Chombaere, beleidsmedewerker van de Landsbond Pluimvee.

 

De in de media haast doodgezwegen landbouwprotesten in Duitsland en Frankrijk waaiden over naar Wallonië en na het goedgekeurde Vlaamse stikstofdecreet sprong Vlaanderen eveneens mee op de kar. Overal in Vlaanderen breken georganiseerde en spontane acties uit met de duidelijke boodschap: ‘j'en ai marre’.

 

De frustraties bij de boeren is niet geheel onbegrijpelijk. Vanuit ivoren torens hebben Vlaamse, Belgische en Europese politici regelgeving opgesteld over de landbouw (i.p.v. met de landbouw), waarbij de landbouw maar al te vaak als pasmunt werd gebruikt in onderhandelingen om een ander doel te dienen. Dat onrechtvaardigsgevoel leeft enorm. In Vlaanderen wil men bijvoorbeeld de verrijkte kooien al uitfaseren, terwijl Europa met de poorten wagenwijd open klassieke kooi-eieren – verboden in Europa in 2012 – massaal vanuit o.a. Oekraïne importeert om enkele multinationals te plezieren. Of het stikstofdecreet… gebaseerd op foutieve cijfers waarbij alle lasten naar de landbouw worden geschoven om Ineos - en de industrie in zijn geheel - te vrijwaren en niet te raken aan de vliegtuigreis of de auto van de kiezer”, aldus Martijn Chombaere, beleidsmedwerker van de Landsbond Pluimvee.    

 

Eerste vruchten worden afgeworpen        
 

Zo wordt het uitstel om vier procent van het landbouwareaal braak te laten liggen Europees verlengd, zal minister De Croo de natuurherstelwet Europees op tafel leggen, net als de hoge administratieve last, zal minister van Landbouw David Clarinval een werkgroep oprichten die zich zal buigen over de regelgeving en controles, moeten er duidelijke afspraken komen rond de inperking van het ruimtegebruik voor landbouwers, zal het federale niveau het ketenoverleg naar zich toe trekken om de druk op de prijszetting aan te pakken, legt de EU de import uit Oekraïne aan banden en wordt er nagdacht over een Europese landbouwbeschermingswet

 

Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Pluimvee

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving