Actualiteit

Boeren op een Kruispunt, een essentiële organisatie in deze woelige landbouwtijden

Boeren op een Kruispunt, een essentiële organisatie in deze woelige landbouwtijden

Tijdens een vormings-tiendaagse bij Boeren op een Kruispunt mocht Danny Coulier, voorzitter van de Landsbond Pluimvee, een uitéénzetting geven over het reilen en zeilen binnen de pluimveesector en met name de valkuilen binnen de pluimveesector. Door meer inzicht te krijgen in de ganse pluimveekolom wilt Boeren op een Kruispunt vooral de landbouw(st)ers die hen om advies vragen nog beter kunnen ondersteunen.

 

Extra ondersteuning

 

Niet alleen vanuit de Landsbond Pluimvee wordt Boeren op een Kruispunt een warm hart toegedragen, ook minister van Landbouw Hilde Crevits hecht hier veel belang aan. Tijdens de landbouwcommissie van 27 april liet de minister weten dat, naast de extra middelen die ze vorig jaar voorzag, ze dit zal verder kracht zal bijzetteen zodat er een optimale psychologische ondersteuning kan geboden worden aan de landbouwers. Hierbij wees ze op de laagdrempeligheid en discretie waarmee deze onafhankelijke organisatie werkt waarbij psychologen vlug inzetbaar zijn met voeling met de eigenheid van de landbouwsector.

 

Gratis ondersteuning?

 

Wenst u gratis ondersteuning? Aarzel dan niet en contacteer Boeren op een Kruispunt via volgende link of bel gratis via één van deze nummers: 0800 99 138 of 09 330 67 43.

 

Te vinden in: Alle categorieën