Actualiteit

Boeren op een Kruispunt bereikt triest hoogtepunt met 300 aanmeldingen per jaar

Boeren op een Kruispunt bereikt triest hoogtepunt met 300 aanmeldingen per jaar

De symbolische grens van 300 aanmeldingen voor hulp in één jaar is voor het eerst overschreden bij Boeren op een Kruispunt, een verdubbeling tegenover 2019, zo blijkt uit het jaarverslag van de hulporganisatie voor Vlaamse boeren en tuinders.

 

Er werden vorig jaar 302 aanmeldingen genoteerd bij de hulporganisatie, een derde meer dan in 2021 en ruim een verdubbeling tegenover 2019. Vooral in de herfst- en wintermaanden klopten land- en tuinbouwers aan bij Boeren op een Kruispunt (BoeK). De toename in het aantal aanmeldingen is volgens directeur Els Verté deels het gevolg van een grotere bekendheid van BoeK. "We hebben er heel veel aan gedaan om nog meer in beeld te komen", vertelt ze. Maar ook de huidige situatie in de landbouwsector speelt een grote rol. "Het is de ene crisis na de andere, de ene frustratie na de andere. Deze aanzienlijke stijging heeft eveneens voor onze organisatie een negatieve impact, daar dit financieel moeilijk houdbaar is.”

 

Crisisjaar

 

In het jaarverslag verwijst BoeK naar de oorlog in Oekraïne. Als gevolg van de oorlog stegen de energie-, voeder-, en kunstmestkosten aanzienlijk waardoor heel wat Vlaamse landbouwers tegen hun financiële grenzen botsten of ze veelal overschreden. Maar de directeur haalt ook andere moeilijkheden, crisissen, frustraties aan en een blijvend gevoel bij de land- en tuinbouwers die zich niet begrepen voelen zoals een gelekte nota MAP7, het PAS-verhaal, de pachtwetgeving, een uitblijvende uitstapregeling voor de varkenssector, enz… "Veel boeren hebben de indruk dat alles boven hun hoofd wordt beslist, dat ze geen inspraak hebben. En dat weegt op het mentale", aldus Verté.

 

Meerdere bezoeken noodzakelijk

 

In 2022 werden 850 bezoeken gebracht door een adviseur van Boeren op een Kruispunt, 419 door een psycholoog en 119 door een vrijwilliger. Uit het jaarverslag blijkt dat de dossiers van boeren in nood ook complexer worden. "Waar de aanmeldingen vroeger soms konden beperkt worden tot één of twee bezoeken aan de keukentafel en in de stal, is dit nu verleden tijd", zo staat in het jaarverslag. "Veelal zijn meerdere bezoeken een noodzaak. De aanmeldingen zijn complexer en gaan dieper."

 

Tekst: Pluimvee/VILT – Bron: BoeK/Vilt

Te vinden in: Alle categorieën