Actualiteit

Bio een groeiende niche, waar pluimvee sterk vertegenwoordigd is

Bio een groeiende niche, waar pluimvee sterk vertegenwoordigd is

Vlaanderen telde vorig jaar 562 biologische landbouwbedrijven. Dat is een toename met 9% tegenover 2018. Ook de biologische keten ontwikkelt zich verder. De consumptie van biologische producten vertoont, na de stagnering in 2018, opnieuw een lichte stijging. Dat blijkt uit het net gepubliceerde biorapport van het Departement Landbouw en Visserij.

Meer dan een kwart van de Vlaamse biolandbouwers bedrijft een vorm van biologische dierlijke productie, al dan niet gecombineerd met plantaardige productie. Het totale aantal dieren dat als biologisch geregistreerd is, groeit aan met 13% tegenover 2018. Vooral de pluimveehouderij, varkenshouderij en schapenhouderij vertonen stevige groeicijfers. Bij de dierlijke productie zijn de twee vaakst voorkomende bedrijfstakken de gespecialiseerde leghennen-en melkveehouderij met een aandeel van respectievelijk 6% en 5% van alle biolandbouwbedrijven.

In totaal waren er 286.000 geregistreerde bio-legkippen in 2019 (+13% t.o.v. 2018) en 246.000 bio-vleeskippen (+35% t.o.v. 2018). Dit op 61 bio-bedrijven,  waar met minstens 50 stuks pluimvee aangehouden werden (+5 bedrijven t.o.v. 2018).

Consumptie van bioproducten

Na een stagnering in 2018 vertoont de consumptie van biologische producten opnieuw een lichte stijging. De totale bestedingen aan bioproducten (voeding, dranken, drogmetica en non-food) nemen in Vlaanderen toe met 4% tot 305 miljoen euro. De Vlaamse bestedingen aan verse biovoeding en biodranken groeien met 5% tot 200 miljoen euro.

Het marktaandeel van biologische verse voeding is in Vlaanderen lichtjes gestegen tot 2,6%. Negen op de tien consumenten kopen op jaarbasis minstens eenmaal een vers bioproduct. De alleenstaanden hebben met een bioaandeel van ruim boven de 5% het hoogste percentage biologische aankopen in hun bestedingen aan verse voeding, de gezinnen met kinderen met een beperkt inkomen geven het minste uit aan verse biovoeding, maar zij hebben hun bioaandeel wel verdubbeld sinds 2010.

De klassieke supermarkt blijft het belangrijkste biokanaal met een marktaandeel van 39%. De hoevewinkel en de boerenmarkt zijn de kanalen met het hoogste percentage aan biologische producten in het assortiment. Een kwart van de producten die er verkocht worden, is biologisch.

Bron: Timmermans I. & Van Bellegem L. (2020) De biologische landbouw in 2019, Departement Landbouw en Visserij, Brussel

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen