Actualiteit

Bijsturing van het stikstofakkoord wordt meer dan louter een kwestie van punten en komma’s

Bijsturing van het stikstofakkoord wordt meer dan louter een kwestie van punten en komma’s

Open Vld wil stikstofakkoord bijsturen: “Alleen met stabiele en duidelijke regels kan je blijven boeren”

 

Open Vld was present op Agriflanders waar er abdijbier van Averbode, met bijhorende abdijkaas, werd geserveerd als statement in het hele stikstofdebacle. Verschillende Open Vld-politici scheppen duidelijke taal: “De bijsturing van het stikstofakkoord wordt meer dan een kwestie van punten en komma’s”.

 

De sector staat ontegensprekelijk voor grote uitdagingen, onder meer op het vlak van klimaatverandering. Boeren weten dat de landbouw zich daaraan zal moeten aanpassen. Maar ze moeten natuurlijk wel duidelijkheid hebben over hoe ze zich moeten aanpassen om te kunnen blijven verder boeren. Daarom schuiven de liberalen vier principes naar voren die niet alleen leidend moeten zijn in de discussie over stikstof, maar ook in het mestactieplan en bij de klimaattransitie.

 

Het eerste principe viseert duidelijk de rode lijst in het stikstofakkoord: “Vergunningen die verleend worden door een overheid, moeten door diezelfde overheid nagekomen worden. Landbouwers hebben rechtszekerheid nodig om te kunnen ondernemen. Halverwege hun werk en investeringen een vergunning intrekken, dat kan enkel als de landbouwer daar zelf mee akkoord gaat.”

 

Ook de ambitieuze deadlines mogen wat minder strak volgens tuinbouwer Bart Van Hulle. Fijntjes wijst hij erop dat de deadline van 2030 geen Europese verplichting is, maar een deadline die Vlaanderen zichzelf oplegt. “Aanpassen betekent investeren en boeren willen die investeringen doen. Maar dan wel op een haalbaar tempo en in duurzame verbeteringen. Als je om de vijf voet nieuwe standaarden krijgt opgelegd, die andere investeringen vragen, kan je geen business plan opmaken. Je moet hen daar voldoende tijd geven.”

 

Minister-President Jan Jambon (N-VA) stelde zijn stikstofakkoord voor op de dag dat de Russische tanks in Oekraïne binnenrolden, en het is duidelijk dat dat voor de Open Vld’ers de zaken veranderd heeft. “Strategische autonomie” is het nieuwe ordewoord. “Als de oorlog in Oekraïne ons één ding geleerd heeft, is het dat we niet afhankelijk mogen zijn van het buitenland voor onze basisbehoeften”, zegt Europees parlementslid Hilde Vautmans. “We moeten daarom vechten zodat de boerenstiel in Europa kan overleven. Ik kan me geen Vlaanderen voorstellen zonder boeren. Dus laten we respect tonen voor onze boeren, de boerenstiel ondersteunen en zorgen dat we meer eigen producten consumeren.”

 

Ook de uitdagingen op vlak van ruimtegebruik komen dan aan bod. “Als we willen voorzien in onze eigen voedselvoorziening, dan zullen we daar ook de nodige ruimte voor moeten maken en vooral behouden”, zegt Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts. “Je kan niet in het wilde weg alle grond blijven volbouwen en opknippen. De overheid heeft een grote verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat de beschikbare ruimte zo slim en eerlijk mogelijk wordt ingedeeld.”

 

De bijsturing van het stikstofakkoord wordt meer dan louter een kwestie van punten en komma’s. Bart Van Hulle gaat daarbij het verst: “Het stikstofakkoord zoals het nu is, keur ik niet goed in het parlement. De regering gaat nu de bezwaarschriften bekijken, maar langs het parlement moeten die ook zo snel mogelijk passeren.” Het beloven alvast nog pittige discussies te worden.

 

Tekst: Pluimvee/Vilt – Bron: Vilt – Foto: Pluimvee

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Milieu , Oost Vlaanderen