Actualiteit

Bijna één op de vijf eieren op de Belgische markt zijn Bio

Bijna één op de vijf eieren op de Belgische markt zijn Bio

Jaarlijks wordt door het Departement L&V een bio rapport voorgesteld. Dat de biologische voeding aan een opmars bezig is, is een trend die zich al jaren aftekent. Toch is het nog een nicheproductie met in totaal 514 landbouwbedrijven (+ 10% in 2018). Vooral de biologische pluimveehouderij kan stevige groeicijfers (+15%) voorleggen.

Ook de uitgaven van de Belgische gezinnen voor bio voeding en dranken nemen toe (+15%).  Biologische eitjes hebben in het totale aanbod van eieren een marktaandeel van 18 procent en zijn hiermee de sterkste groeier. Scharreleieren blijven wel het belangrijkste marktsegment (62%).  De eieren van kippen met vrije uitloop vormen de tweede belangrijkste categorie met een volumeaandeel van 23 procent. De vraag naar bio-eieren blijft jaarlijks groeien zoals uit de VLAM studie blijkt (medeschrijver van het bio rapport). Het thuisverbruik van verse eieren dat de doorsnee Belg kocht in 2018 bedroeg 72. De eierverkoop herstelde van de fipronilcrisis in de zomer van 2017 maar het thuisverbruik blijft toch op een iets lager niveau steken dan in 2016.

Tekst: Pluimvee - Bron: bio rapport 2018

Te vinden in: Leghennen