Actualiteit

Betere productiviteit en dierenwelzijn als uitgangspunt bij ambitieus Europees onderzoek naar stressreductie bij leghennen

Betere productiviteit en dierenwelzijn als uitgangspunt bij ambitieus Europees onderzoek naar stressreductie bij leghennen

16 Europese onderzoekscentra, waaronder ILVO,  starten de komende 4 jaar een grootscheeps onderzoek om de fundamentele en de meer praktische oorzaken en gevolgen van stress bij legkippen, in al hun levensfasen, in kaart te brengen. Door het Europees verbod op legbatterijen in 2012 is er vastgesteld dat ook alternatieve systemen, net als elk houderijsysteem, systeemspecifieke nadelen heeft op vlak van dierenwelzijn.

Dierenwelzijn gaat samen met productiviteit

Net als koloniesystemen hebben scharrelstallen en systemen met vrije uitloop, twee alternatieve systemen, systeemspecifieke nadelen op vlak van dierenwelzijn. Bij deze alternatieve systemen lopen meer hennen pijnlijke borstbeenbreuken op, is er een hogere mate aan contact met pathogenen en een hoger risico op kannibalisme en verenpikkerij. Dit gaat gepaard met een hogere mortaliteit, hogere voederconsumptie en een lagere productiviteit. “Het is dus duidelijk dat verbeterd kippenwelzijn kan leiden tot minder productieverliezen”, zegt Frank Tuytens (ILVO). “Daarom hebben we oplossingen nodig die ervoor zorgen dat Europa haar voorsprong behoudt op vlak van verbeterd dierenwelzijn.”

Fundamenteel onderzoek rond stressrespons

Via een aantal doctoraten wil het project ChickenStress te weten komen hoe de stressrespons gereguleerd wordt in het vogelbrein. En hoe de genetica, de vroege leefomgeving, en de huidige leefomgeving van de legkip haar chronische stress kan reduceren.

Wetenschappers én bedrijven uit de pluimveesector in samenwerking 

Het ChickenStress European Training Network (ETN) wil voor en mét de eierproducenten de best mogelijke dierenwelzijns-standaarden uitwerken, gebaseerd op onderzoek en niet op basis van gevoel of perceptie. De onderzoekers noemen het uniek dat daarbij de experts in neurologie, fysiologie en ethologie samen aan het werk gaan met vier grote spelers uit de pluimvee-industrie, waaronder Hendrix Genetics en Vencomatic. “De volledige levenscyclus van de eierproductie komt aan bod. Op die manier garanderen we dat er ook concreet bruikbare kennis ontstaat, die niet enkel binnen de academische wereld blijft maar die ook de industrie, de overheidsinstellingen en het grote publiek bereikt. “ zegt Smulders, ChickenStress projectcoördinator van de universiteit van Newcastle.

Tekst: Pluimvee – Bron: ILVO    
Beeld: ILVO       

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Onderzoek