Actualiteit

België behaalt Europese salmonellabestrijdingsdoelstellingen

België behaalt Europese salmonellabestrijdingsdoelstellingen

België heeft zijn Europese salmonellabestrijdingsdoelstellingen gehaald in 2022 en dit over alle categorieën heen. Zowel bij fokpluimvee, legpluimvee, braadkippen en kalkoenen bleef België onder de vooropgestelde grenswaarde.          

Voor fokpluimvee is de Europese doelstelling om per lidstaat jaarlijks minder dan 1% positieve tomen in productie te hebben, een doelstelling die in 2017, 2018, 2020 en 2021 werd overschreden. In totaal werd 0,84% van de tomen in 2022 positief bevonden met een te bestrijden Salmonella, waardoor de doelstelling is behaald.

Sinds 2008 wordt in de legsector Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium bestreden met de bedoeling jaarlijks maximaal 2% positieve tomen te hebben. Sinds 2015 werd de doelstelling van maximum 2% positieve tomen behaald. In 2020 en 2021 werd de doelstelling niet gehaald als gevolg van de aanwezigheid van veel tomen die positief waren voor S. Enteritidis, waardoor de prevalentie van positieve tomen steeg tot respectievelijk 2,32% en 2,18%. De doelstelling werd in 2022 met 1,52% opnieuw gehaald.

Bij braadkippen en bij vleeskalkoenen is de Europese doelstelling om minder dan 1 % positieve tomen voor Salmonella Enteritidis en Salmonella Typhimurium te halen. Sedert 2010 wordt deze doelstelling bij braadkippen gehaald in België. Bij vleeskalkoenen werd de doelstelling van niet meer dan 1% in 2016 en 2017 gehaald, maar sindsdien niet meer. In 2022 zijn de doelstellingen gehaald voor zowel braadkippen (0,15%) als vleeskalkoenen (0%).

Tekst: Eigen verslaggeving - Bron: FAVV - Foto: Pluimvee

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij