Actualiteit

Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten: inning van de verplichte bijdragen voor 2019

Begrotingsfonds voor de Gezondheid en de Kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten: inning van de verplichte bijdragen voor 2019

De dienst Sanitair Beleid Dieren en Planten van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu zal weldra overgaan tot de inning van de verplichte bijdragen voor het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten.

Dit begrotingsfonds (gekend als het “Sanitair fonds”) wordt gebruikt voor de financiering van diergezondheidsprogramma’s voor wettelijk te bestrijden dierziekten. Andere dierziekten dan deze vermeld in bijlage I van het KB van 3 februari 2014 tot aanwijzing van de dierenziekten die vallen onder de toepassing van hoofdstuk III van de dierengezondheidswet worden niet door het Sanitair fonds vergoed.

Deze facturatiecampagne wordt voor de eerste maal uitgevoerd door de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu. Het is dan ook van belang het nieuwe rekeningnummer te gebruiken. Daarnaast zal de wettelijke bezwaartermijn van 30 dagen strikt toegepast worden zodat een campagne vlotter kan afgesloten worden.

Voor 2019 gelden de volgende facturatiemodaliteiten:

De facturen zullen verstuurd worden op de volgende data:

Sector “varkens”: 13 november 2019
Sector “runderen”: 20 november 2019
Sector “kleine herkauwers”: 27 november 2019

Sector “pluimvee”: 11 december 2019

Sector “Pluimvee”

De verplichte bijdragen worden berekend in functie van de capaciteit van de uitgevoerde activiteit.

Indienen van bezwaarschriften:

Bij betwisting van de factuur, dient u een schriftelijk of elektronisch bezwaarschrift in te dienen binnen de 30 dagen na de datum vermeld op de factuur. De poststempel van het bezwaarschrift of de datum van verzending van de mail wordt genomen als referentie.

Bijkomende informatie vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, of door te bellen naar het callcenter voor het Sanitair Fonds op het volgende nummer, 02 524 90 95. Het callcenter is bereikbaar elke werkdag van 8 tot 13 uur.

Bron: Persbericht FOD

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij