Actualiteit

Aviaire Influenza (AI) in Europa en wereldwijd

Aviaire Influenza (AI) in Europa en wereldwijd

Europa

In Polen zijn 3 nieuwe haarden met H5N8 vastgesteld.  Het betreft om 2 grote eendenbedrijven (40.000 en 18.000 dieren) in de centraal gelegen provincie Łódź. Het derde bedrijf is eveneens een eendenbedrijf (9.000 dieren), maar in de provincie Groot Polen. Sinds de eerste uitbraak van hoog pathogene H5N8 vogelgriep op 31 december 2019 is het virus vastgesteld op ruim twintig Poolse pluimveebedrijven verspreid door het land.

In februari is er eveneens op een eendenboerderij in het midden van Bulgarije hoogpathogene vogelgriep H5N8 vastgesteld (17/02: 15 729 birds , 58.12% sterfte;  H5N8), dit bevestigde de Bulgaarse voedsel- en warenautoriteit BFSA. Het betreft een bedrijf met goed 15.000 eenden die allemaal geruimd werden. Binnen de 3-kilometerzone liggen nog 25 bedrijven die gecontroleerd worden. In de omringende 10-kilometerzone liggen nog eens 24 bedrijven.

In Tsjechië bevestigde de Staats Veterinaire Dienst SVA op 18 februari een tweede geval van H5N8 op een bedrijf met 7.500 kalkoenen en 130.000 vleeskuikens. Het pluimveebedrijf is inmiddels geruimd en er zijn 3- en 10-kilometerzones ingesteld. Het betreft een tweede uitbraak in dit land.

In Duitsland (7/02/2020 : 69 birds, 63,8% sterfte: H5N8) was er de alleenstaande uitbraak op een (hobby)bedrijfje met verschillende pluimveesoorten, eveneens H5N8 type. Tot op heden (25 februari) zijn ons geen andere uitbraken bekend in dit land (buiten een besmette eend in januari).

In Nederland geldt een verplichting tot een tweede reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen voor gevogelte of broedeieren die terugkeren uit een land met een uitbraak van vogelgriep. Dit zijn de volgende landen: Polen, Slowakije, Hongarije, Roemenië, Tsjechië, Duitsland en Bulgarije. Voor de maatregelen in ons land verwijzen we naar de website van het FAVV: (www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp)

Wereldwijd

Hieronder hebben we de meldingen van het OIE samengevat. Naast het H5N8 komen ook andere HPAI voor zoals H5N1 (China, Vietnam) en H5N6 (China).

Hieruit blijkt dat men in het verre oosten niet enkel worstelt met het grote probleem van het humane coronavirus maar dat ook HPAI woekert.  Verder zijn er ook meldingen in India, Saoedi Arabië, ...

Recente door het OIE gemelde uitbraken van HPAI

Israël, 1/02/2020:  een besmette arend,  H5N8

China, 5/02/2020 : 7.850 birds (57,3% sterfte): H5N1

Saoedi Arabië, 4/02/2020 : 408.000 birds (5,56% sterfte): H5N8

Vietnam, 4/02/2020 : 3.000 birds (73,3% sterfte): H5N6

China, 11/02/2020 : 2.497 birds (73,69% sterfte): H5N6

Vietnam, 17/02/2020 : 2 uitbraken 1.500 en 204 birds (24,3%): H5N1

India, 21/02/2020 : 2.372 birds (56,8% sterfte): H5N1

Te vinden in: Alle categorieën , Dierengezondheid