Actualiteit

Antwerpen bijt de spits af

Antwerpen bijt de spits af

Met de lente in zicht staan de 4 provinciale statutaire vergaderingen ingepland. Antwerpen beet dit jaar reeds op 15 februari de spits af. Veel volk, een goede locatie, drank en spijs en een goede en informatieve spreker, of we mogen spreken van een zeer geslaagde avond. Wat de presentatie van Peter van Horne betreft, elders in dit nummer wordt deze toegelicht.

De voorzitter

Geert Van den Abeele leidt sedert vorig jaar de Antwerpse afdeling. Hij beperkte zich in zijn inleidende speech niet enkel tot het welkomstwoord en enkele statutaire zaken maar had het ook over het imago van de sector.

Wat het  bestuur betreft, er viel een uitgaande en een ingaande transfer te noteren. Kris Van Daele had te kennen gegeven, omwille van te drukke beroepsbezigheden, niet langer deel te willen uitmaken van het bestuur. Dit boegbeeld, dixit de voorzitter, werd uitgewuifd met een hartelijk applaus, een geschenk en kussen van secretaris Ellen.  Eén nieuw bestuurslid had zich aangemeld. Geen onbekende in de pluimveesector, namelijk Raf Mattheussen. Hij moest het stellen met een welkom en even poseren voor de aanwezigen in de zaal.

Imago sector

Na het overlopen van kommer en kwel van vorig jaar, richtte de voorzitter zich op de toekomst en focuste op het toenemende belang van het imago van de sector. Ondanks dat vlees nog als gewoontevoeding, voedzaam en lekker ervaren wordt, heeft het eerder een negatief imago wat betreft gezondheid, klimaat en milieu, prijs en dierenleed. Dit maakt dat 38% van de consumenten in een enquête aangeven  van minder vlees te eten en 28% overweegt om dit te doen. Voor kip blijkt dit al bij al nog mee te vallen.  Voor  gezondheid scoren we goed (in tegenstelling tot rood vlees), er is minder emotionele waarde met het dier, kip wordt niet altijd als vlees aanzien en ook staat het minder centraal in de berichtgeving van de media.

Welzijn belangrijker bij aankoop vlees

Bij de aankoop van vlees geven consumenten aan van toenemend belang te hechten aan dierenwelzijn. In 2016 gaven 50% dit aan terwijl in 2017 dit gestegen was tot 61%. Hier scoren we duidelijk slechter dan de rundvee- en varkenssector aldus Geert.  “Zowel wat de controle van het productieproces betreft als het respect voor het dier, de pluimveesector wordt als slechter aanzien dan de twee andere sectoren”.

“De consument nog meer betrekken en informeren wat en hoe we het doen om duurzaam, welzijnsvriendelijk en veilig voedsel te produceren, dit is een taak voor ieder van ons. En hiermede het imago van onze sector te verbeteren”. Hiermee besloot de voorzitter zijn inleiding om vervolgens de uitgenodigde spreker, Peter van Horne, in te leiden.

Te vinden in: Antwerpen