Actualiteit

And off we go (again): Vogelgriepuitbraak vastgesteld in Nederland

And off we go (again): Vogelgriepuitbraak vastgesteld in Nederland

In Renswoude (Nederland) is vogelgriep vastgesteld op een leghennenbedrijf met uitloop. Om verspreiding van het virus te voorkomen, worden de circa 65.000 kippen op de locatie geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). In de Gelderse Vallei en omliggende gebieden werd zo de ophokplicht na 8 dagen opnieuw ingesteld nadat de plicht eindelijk was opgeheven in de regio 7 en 10.

 

Binnen de 1-kilometerzone liggen twee andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden door de NVWA gescreend en bemonsterd op vogelgriep. Binnen de 3-kilometerzone liggen 31 pluimveebedrijven. Alle bedrijven in de 3-kilometerzone, inclusief de twee bedrijven in de 1-kilometerzone, worden de komende 10 dagen door middel van bemonstering van de kadavers gevolgd. Dit wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Deze kadavertonbemonstering wordt uitgevoerd in plaats van het preventief ruimen van bedrijven. In de 10-kilometerzone liggen 202 andere bedrijven met pluimvee.

 

Vervoersverbod

 

Binnen het 10-kilometergebied geldt per direct een vervoersverbod. Waar dit precies is, is te zien op de dierziektenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 

Een vervoersverbod heeft betrekking op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte.

 

Tekst: Pluimvee/Rijksoverheid – Bron: Rijksoverheid – Foto: Rijksoverheid

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Dierengezondheid