Actualiteit

Afstandsregels tussen pluimveestallen en woongebieden aanzienlijk verstrengd

Afstandsregels tussen pluimveestallen en woongebieden aanzienlijk verstrengd

Omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) liet weten dat de afstandsregels tussen pluimveestallen en woongebieden drastisch verstrengd zullen worden in gans Vlaanderen. “Sinds mijn aantreden hanteer ik in beroepsdossiers al de afstandsregels van 225 tot 250 meter, hoewel die in 2008 werden versoepeld van 500 tot 1.000 meter naar 225 tot 250 meter. Met de beslissing van de Vlaamse regering hierover worden ook andere vergunningverlenende overheden verplicht dat te doen”, aldus de minister.

 

Voor 2008 werd bepaald dat pluimveestallen met meer dan 60.000 dieren rekening moesten houden met een afstand van 500 tot 1 kilometer ten opzichte van woon-, recreatie- of natuurgebieden, in functie van de uitstoot. Vanaf 2008 werden deze afstanden gereduceerd naar 225 tot 250 meter. “De Raad van State oordeelde intussen dat die versoepeling een dermate aanzienlijke achteruitgang met betrekking tot het leefmilieu inhield waarvoor geen enkel motief van algemeen belang zou bestaan”, zo legt Demir uit.

 

Demir paste die strengere regels van voor 2008 al toe in de beroepsdossiers die op haar bureau terechtkwamen, maar nu wordt dit ook officieel omgezet in wetgeving. “De voltallige Vlaamse regering verankert deze ruimere afstandsregels nu ook in de VLAREM-regelgeving waardoor alle vergunningverlenende overheden die moeten volgen”, luidt het. Concreet worden de geldende afstanden van 225 tot 250 meter terug opgetrokken naar 500 tot 1.000 meter, al naar gelang de reductietechnieken die worden toegepast.

 

Volgens de minister wordt op deze manier de rechtszekerheid hersteld. “We voorkomen ook overmatige hinder ten aanzien van de bewoners nabij agrarisch gebied. Als het gaat om de inplanting van intensieve agro-industriële veeteeltbedrijven pleiten sommigen altijd voor een zo soepel mogelijk vergunningenkader, ongeacht de hinder die het veroorzaakt. Het is geen wonder dat de regels die dat mogelijk maakten nadien kaduuk blijken. Om mens en milieu beter te beschermen verstrengen we dan ook opnieuw voor gans Vlaanderen”, besluit Demir.

 

Tekst: Vilt/Pluimvee – Bron: Vilt – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Milieu