Actualiteit

Aankondiging monitoring op Belgische braadkippenbedrijven in het kader van het opheffen van embargo

Aankondiging monitoring op Belgische braadkippenbedrijven in het kader van het opheffen van embargo

In 2018 verloor België de vrije status voor de ziekte van Newcastle (NCD) ten gevolge van enkele uitbraken bij professionele pluimveehouders. Sindsdien is deze vrije status hersteld maar bepaalde derde landen, waaronder Taiwan, passen nog steeds een embargo toe op producten van pluimvee oorsprong en verhinderen daardoor de vooruitgang van markttoegangdossiers betreffende verschillende producten van pluimvee oorsprong.

De overheid van Taiwan voert momenteel een risicoanalyse uit met het oog op het opheffen van het embargo. Aangezien in België een verplichte vaccinatie tegen NCD van toepassing is, wensen zij nu de resultaten te ontvangen van een serologische monitoring bij braadkippen, door middel van een hemagglutinatie inhibitie (HI) test voor NCD.

Het FAVV heeft het laboratorium van Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) gevraagd om deze monitoring uit te voeren.

Concreet zullen 30 professionele braadkippenbedrijven at random geselecteerd worden. Op elk bedrijf zullen bloedstalen genomen worden van 20 individuele dieren ouder dan 5 weken. Daarnaast zal informatie verzameld dienen te worden betreffende de NCD vaccinatie: datum van vaccinatie, naam vaccin, wijze van toedienen, NCD vaccinatieprogramma van het bedrijf. De kosten van deze monitoring zijn niet voor rekening van de braadkippenhouders.

Het FAVV en de verschillende sectororganisaties willen u graag wijzen op het belang van deze monitoring in het kader van export en aandringen op de medewerking van de braadkippenhouders. Voor meer informatie hierover kan de braadkippenhouder terecht bij zijn/haar bedrijfsdierenarts of bij Martijn Chombaere (Landsbond Pluimvee) 0496/24.49.54 of Wouter Wytynck (Boerenbond) 0475/84.24.55.

De geselecteerde braadkippenhouders zullen vanaf 15 juni gecontacteerd worden door DGZ om een afspraak vast te leggen voor het bezoek en de staalname.

Foto: Schutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen , Onderzoek