Actualiteit

3 km-zone Deerlijk opgeheven en eindscreening 10 km-zone volgende week van start

3 km-zone Deerlijk opgeheven en eindscreening 10 km-zone volgende week van start

Het FAVV heeft vannacht de 3 km-zone in Deerlijk omgezet in 10 km-gebied. Dezelfde maatregelen als elders in de 10 km-zone zijn daar nu van toepassing. De 10 km-zone zelf kan einde volgende week in de nacht van zondag 28/2/2021 op maandag 1/3/2021 worden opgeheven, indien de eindscreening in de zone gunstig is. Deze wordt georganiseerd volgende week dinsdag tot donderdag. De voorwaarden voor deze screening zijn dezelfde als in Menen. De praktische organisatie ervan wordt in handen genomen door de bedrijfsdierenartsen en DGZ.

Opheffen van het beschermingsgebied

Het beschermingsgebied in Deerlijk wordt op 19 februari 2021 om 0h00 opgeheven. Dit deel van het grondgebied wordt opgenomen in het toezichtsgebied met alle maatregelen die daar van toepassing zijn.

Opheffen van het toezichtsgebied

Het toezichtsgebied in Deerlijk wordt op 1 maart 2021 om 0h00 opgeheven indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:

 • Er werd geen nieuwe uitbraken vastgesteld in of in de nabijheid van de zone.
 • Alle commerciële pluimveebedrijven waar pluimvee aanwezig is, evenals de particuliers houders die meer dan 199 stuks pluimvee houden, zijn tussen dinsdag 23 en donderdag 25 februari 2021 door hun bedrijfsdierenarts bezocht.
 • Al deze houderijen werden bemonsterd volgens de onderstaande instructies en met gunstig resultaat in het labo voor vogelgriep onderzocht.

De dierenarts voert tijdens zijn bezoek de volgende taken uit:

 • hij controleert de op het bedrijf geregistreerde productie- en gezondheidsgegevens;
 • hij voert een klinisch onderzoek uit van al het aanwezige pluimvee;
 • hij neemt de volgende monsters willekeurig verspreid over alle aanwezige pluimvee:
   
  • in houderijen met minder dan 200 stuks pluimvee: 20 trachea-/orofarynxswabs,
  • in houderijen met meer dan 199 stuks pluimvee: 50 trachea-/orofarynxswabs;
    
 • hij rapporteert en dagtekent zijn bevindingen op de fiche(s) waarop de pluimveehouder de productieparameters van de betrokken dieren bijhoudt;
 • hij rapporteert zijn bevindingen d.m.v. het document in bijlage 1 aan de LCE (pri.xxx@favv-afsca.be; met xxx de afkorting van de betrokken LCE).

Het FAVV heft het toezichtsgebied op indien de resultaten van de gezondheidscontroles en de laboratoriumanalyses gunstig zijn. De swabs worden genomen volgens de instructies in document 1665176 (bemonstering in het kader van de waakzaamheid voor vogelgriep). De swabs worden naar het laboratorium gestuurd volgens de richtlijnen die in samenwerking met de pluimveesector voor deze zone werden ontwikkeld.

Kosten

De laboratoriumanalyses voor vogelgriep, die worden uitgevoerd in het kader van deze instructie, worden gefinancierd door het FAVV. De kosten van het bedrijfsbezoek en de monsternemingen zijn ten laste van de pluimveehouder.

Toepassing

Deze instructie is van toepassing vanaf 19 februari 2021. Ze blijft van toepassing tot het opheffen van het toezichtsgebied.

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Braadkippen , Wetgeving , Moederdieren - Broeierij , Dierengezondheid