Actualiteit

Ongeloof en frustratie troef bij infovergadering omtrent H3N1

Het hele H3-gebeuren houdt de pluimveesector al meer dan een half jaar in de ban. Het LPAI H3-virus mag dan van de radar lijken te zijn verdwenen. De gevolgen voor de getroffen bedrijven, zowel op financieel als emotioneel vlak, waren dit allesbehal…

Donderdag 17 oktober 2019

LPAI H5 ontdekt bij koppel wilde eenden in Frankrijk

Voor het eerst sinds vele maanden zijn er wereldwijd geen nieuwe gevallen gedetecteerd van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI). Desondanks is er een laag pathogene aviaire influenza (LPAI) van het subtype H5 vastgesteld bij een koppel van 2.600 …

Woensdag 16 oktober 2019

China binnenkort grootste importeur van Russisch pluimveevlees?

Door toedoen van de Afrikaanse Varkenspest (ASF) is de vraag naar pluimveevlees in China sterk toegenomen. Door dit hele gebeuren is China aan een sterke opmars bezig om de grootste importeur van Russisch pluimveevlees te worden waarmee het Oekraïne…

Vrijdag 11 oktober 2019

Publicatie tweede Kb omtrent H3 is een feit

Na de publicatie van het KB betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee op donderdag 11/07/2019 is nu eveneens het bijhorende tweede Kb omtrent de vergoedingen gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op dinsdag 08/10/2019.…

Dinsdag 8 oktober 2019

Einde H3-screening stemt sector enigszins geruster

Om herintroductie van het H3-virus te voorkomen door het latent aanwezig zijn van het H3-virus bij braad- en kalkoenbedrijven heeft de sector geijverd om een éénmalige screening op braadkippen- en kalkoenbedrijven boven de as het Kanaal Gent-Terneuz…

Woensdag 2 oktober 2019

Agrifirm neemt mengvoederbedrijf Quartes over

Quartes, met fabrieken in Roeselare, Hasselt en Deinze en zijn akkerbouw toeleveringsbedrijf Agri-Activ zullen worden overgenomen door Royal Agrifirm Group. De overname zou in de loop van november gefinaliseerd moeten zijn. “België is voor Agrifi…

Woensdag 2 oktober 2019

VLAM richt pijlen op Japan, Hong Kong en Vietnam voor pluimveevlees

Het door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) ingediende EU-programma voor pluimveevlees met doelmarkten in Japan, Hong Kong en Vietnam werd goedgekeurd. Dit omvat een subsidie van 711.562 EUR die VLAM zal aanwenden om het imago…

Woensdag 2 oktober 2019

Inhoud oktobernummer Pluimvee

Engeland is volop in de ban van de Brexit, maar betekent deze Brexit nu een zegen of een vloek voor de Engelse pluimveehouders? Luc Maertens, hoofdredacteur van Pluimvee, trok naar Engeland om polshoogte te nemen in een voor België toch niet onbelan…

Dinsdag 1 oktober 2019