Actualiteit

Einde H3-screening stemt sector enigszins geruster

Om herintroductie van het H3-virus te voorkomen door het latent aanwezig zijn van het H3-virus bij braad- en kalkoenbedrijven heeft de sector geijverd om een éénmalige screening op braadkippen- en kalkoenbedrijven boven de as het Kanaal Gent-Terneuz…

Woensdag 2 oktober 2019

Agrifirm neemt mengvoederbedrijf Quartes over

Quartes, met fabrieken in Roeselare, Hasselt en Deinze en zijn akkerbouw toeleveringsbedrijf Agri-Activ zullen worden overgenomen door Royal Agrifirm Group. De overname zou in de loop van november gefinaliseerd moeten zijn. “België is voor Agrifi…

Woensdag 2 oktober 2019

VLAM richt pijlen op Japan, Hong Kong en Vietnam voor pluimveevlees

Het door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) ingediende EU-programma voor pluimveevlees met doelmarkten in Japan, Hong Kong en Vietnam werd goedgekeurd. Dit omvat een subsidie van 711.562 EUR die VLAM zal aanwenden om het imago…

Woensdag 2 oktober 2019

Inhoud oktobernummer Pluimvee

Engeland is volop in de ban van de Brexit, maar betekent deze Brexit nu een zegen of een vloek voor de Engelse pluimveehouders? Luc Maertens, hoofdredacteur van Pluimvee, trok naar Engeland om polshoogte te nemen in een voor België toch niet onbelan…

Dinsdag 1 oktober 2019

Interventiefonds Salmonella dient schadekilo’s te reduceren

Het interventiefonds Salmonella is een privéfonds voor braadkippenhouders gespijsd vanuit de sector. Het wordt beheerd door BFA (Belgian Feed Association), dat hen verzekert van een gewaarborgd inkomen ingeval er een afwaardering is nadat een beslag…

Donderdag 26 september 2019

Witte legkippen meer toekomst dan bruine?

Voor de commerciële eiproductie worden wereldwijd twee grote groepen hybride rassen onderscheiden: eenvoudigweg de witte en de bruine legkippen. Naast hun verschillend verenkleed is vooral het onderscheid in gewicht uitgesproken, vandaar de benaming…

Zaterdag 14 september 2019

EU moet reageren op burgerinitatief 'Stop de kooien'

Om een einde te maken aan kooihuisvesting besloten 170 Europese organisaties, waaronder GAIA, het Europees burgerinitiatief ‘Stop de kooien’ te lanceren. Een Burgerinitiatief om een verbod te eisen voor het gebruik van kooisystemen in de veehouderij…

Vrijdag 13 september 2019