Adverteren 

Tarieven Pluimvee 2019*
Rates for ads in Pluimvee 2019*

Formaat/size Prijs/Price (EUR) (Full colour)
1/8 (88x60mm) 160
1/4 (88x130mm - 185x60mm) 250
1/3 (88x178mm - 185x88mm) 330
1/2 (88x267mm - 185x130mm) 450
1/1 (185x267mm - 210x297mm) 700
Cover: "ezelsoortje"/"Curled leaf" 250
Publi-reportage Op aanvraag / On demand

Bannering website en nieuwsbrief (728x90px) / Websitebanner and 1 weekly newsletter

250/maand
250/month

Combinatie advertentie in PLUIMVEE+website+nieuwsbrief

Op aanvraag / On demand

*Prijzen exclusief btw / *Prices without VAT

Korting / Discount:
6 ads: - 10%

11 ads: - 15%

Korting facturatie / Discount billing:

1 factuur voor volledig jaar adverteren/1 invoice for full year advertising: -5%
1 factuur voor 6 maanden adverteren/1 invoice for 6 months advertising: -3%

Toeslagen / Extra:

Achterzijde C4 / Flipside C4: 25 % extra
Onder voorwoord / Below introduction: 10 % extra
Losse folder / Leaflet: 1000 EUR

Deadline aanlevering advertenties / Deadline advertising

Advertenties moeten telkens toekomen voor de 25ste van de maand die de plaatsing voorafgaat.
Ads have to reach PLUIMVEE administration before the 25th of the month previously on the publication

Drukmateriaal naar de redactie en drukkerij / Printing material sent to the editor and our printer:

advertenties@pluimvee.be en drukkerij.aerts@skynet.be

Vragen over adverteren in Pluimvee?

 Contacteer Luc Maertens
 Hoofdredacteur
 0032 498040691
 advertenties@pluimvee.be