Actualiteit

Inbreng leden mogelijk inzake dialoog omtrent milieu-inspecties

In tijden waar de klimaatproblematiek bovenaan vele politieke agenda’s prijkt, wordt de landbouwsector maar al te vaak als kind van de rekening naar voor geschoven. De landbouwsector blijft zodoende bestempeld worden als ‘gevoelige materie’, ondanks…

Vrijdag 15 februari 2019