Actualiteit

Update omtrent LPAI H3-besmettingen in België

De voorbije dagen is het aantal besmettingen met het laag pathogene influenzavirus van het type H3 verder opgelopen tot 33. De verliezen voor de getroffen bedrijven zijn groot en tot op heden wordt er nog steeds in het duister getast of er mogelijks…

Woensdag 8 mei 2019

Studiedag ILVO onthult enkele interessante bevindingen

Met thema’s als vleeskwaliteit, reduceren van emissies, voeding voor optimale prestaties én gezondheid bij pluimvee en varkens kon de studiedag van het ILVO, georganiseerd door het Varkens- en het Pluimveeloket, op heel wat belangstelling rekenen va…

Woensdag 17 april 2019

Warmwater buizenverwarming voor slachtkuikens eindelijk op AEA-lijst

Na meer dan anderhalf jaar is het een feit, de warmwater buizenverwarming voor slachtkuikens is opgenomen in de lijst van ammoniakemissiearme (AEA) stalsystemen. Minister van Leefmilieu Koen Van Den Heuvel ondertekende op 26 februari 2019 het minist…

Woensdag 6 maart 2019

Beuningen nieuwe locatie voor tweede Kipster-stal

Kipster, de volgens de initiatiefnemers de meest mens-, milieu- en diervriendelijkste leghennenstal werd in september 2017 in Oirlo geopend. Ondanks het stevige prijskaartje dat eraan gekoppeld is, zou er dit najaar reeds een tweede vestiging operat…

Maandag 25 februari 2019

Surrealistische polarisatie Greenpeace nefast voor duurzaamheid

Greenpeace liet onlangs zijn ongenoegen blijken omtrent de opmars van megastallen in België, dit zijn volgens hen veeteeltbedrijven met een omzet van meer dan  500.000 euro per jaar en waarbij ze eveneens de schaalvergroting van de pluimveesector vi…

Vrijdag 15 februari 2019

Inbreng leden mogelijk inzake dialoog omtrent milieu-inspecties

In tijden waar de klimaatproblematiek bovenaan vele politieke agenda’s prijkt, wordt de landbouwsector maar al te vaak als kind van de rekening naar voor geschoven. De landbouwsector blijft zodoende bestempeld worden als ‘gevoelige materie’, ondanks…

Vrijdag 15 februari 2019

STAF tikt PBL op de vingers na onzorgvuldigheid

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is onder druk van Stichting Agri Facts (STAF) er eindelijk toe overgegaan om de werkelijke klimaatwinst die gepaard gaat met de halvering van de consumptie van vlees, zuivel en eieren op zijn website te duid…

Woensdag 13 februari 2019