Actualiteit

Continental Foods verhoogt ecologische voetafdruk

Continental Foods, de voedingsgroep achter onder meer Aïki, Devos Lemmens en Royco verhoogt zijn welzijnsnormen voor kippen. Dit deed het door de ‘Better Chicken Commitment’ (BCC) te ondertekenen. Better Chicken Commitment De BCC houdt onder …

Woensdag 16 oktober 2019

China binnenkort grootste importeur van Russisch pluimveevlees?

Door toedoen van de Afrikaanse Varkenspest (ASF) is de vraag naar pluimveevlees in China sterk toegenomen. Door dit hele gebeuren is China aan een sterke opmars bezig om de grootste importeur van Russisch pluimveevlees te worden waarmee het Oekraïne…

Vrijdag 11 oktober 2019

Einde H3-screening stemt sector enigszins geruster

Om herintroductie van het H3-virus te voorkomen door het latent aanwezig zijn van het H3-virus bij braad- en kalkoenbedrijven heeft de sector geijverd om een éénmalige screening op braadkippen- en kalkoenbedrijven boven de as het Kanaal Gent-Terneuz…

Woensdag 2 oktober 2019

VLAM richt pijlen op Japan, Hong Kong en Vietnam voor pluimveevlees

Het door het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) ingediende EU-programma voor pluimveevlees met doelmarkten in Japan, Hong Kong en Vietnam werd goedgekeurd. Dit omvat een subsidie van 711.562 EUR die VLAM zal aanwenden om het imago…

Woensdag 2 oktober 2019

Interventiefonds Salmonella dient schadekilo’s te reduceren

Het interventiefonds Salmonella is een privéfonds voor braadkippenhouders gespijsd vanuit de sector. Het wordt beheerd door BFA (Belgian Feed Association), dat hen verzekert van een gewaarborgd inkomen ingeval er een afwaardering is nadat een beslag…

Donderdag 26 september 2019