Actualiteit

Onaangepaste opzetplanning creëert overaanbod op markt Deinze

De braadkippensector kende in 2018, over het ganse jaar gezien, een relatief gunstig jaar. Maar toch verbergt het jaargemiddelde van de prijsnotering in Deinze (€ 0,88), dat onder het tienjarig gemiddelde (€ 0,90) lag, een slechte periode. Dit was t…

Zaterdag 26 oktober 2019

FAVV-agent moet Chinese embargo’s op Belgisch vlees helpen opheffen

De federale regering heeft de aanstelling goedgekeurd van een FAVV-agent (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) bij de Belgische ambassade in Peking. Met behulp van deze 'sanitair attaché' hoopt België de Chinese embargo's op d…

Woensdag 23 oktober 2019

Vogelgriepvirustransmissie via indirect contact bij vrije uitloop

Uit onderzoek van Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) in Nederland is gebleken dat vogelgriepvirustransmissie via indirect contact met uitwerpselen van wilde vogels in de uitloop de belangrijkste risicofactor is voor een vogelgriepbesmetting. D…

Maandag 21 oktober 2019

Voor het eerst landbouwer aan hoofd Landbouwcommissie

Met Bart Dochy (CD&V) zal er de komende vijf jaar voor het eerst een landbouwer aan het hoofd staan van de Commissie Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid in het Vlaams parlement. De burgemeester van Ledegem (sinds 2007) zetelt sinds 2014 als Vlaa…

Vrijdag 18 oktober 2019

Ongeloof en frustratie troef bij infovergadering omtrent H3N1

Het hele H3-gebeuren houdt de pluimveesector al meer dan een half jaar in de ban. Het LPAI H3-virus mag dan van de radar lijken te zijn verdwenen. De gevolgen voor de getroffen bedrijven, zowel op financieel als emotioneel vlak, waren dit allesbehal…

Donderdag 17 oktober 2019

LPAI H5 ontdekt bij koppel wilde eenden in Frankrijk

Voor het eerst sinds vele maanden zijn er wereldwijd geen nieuwe gevallen gedetecteerd van hoog pathogene aviaire influenza (HPAI). Desondanks is er een laag pathogene aviaire influenza (LPAI) van het subtype H5 vastgesteld bij een koppel van 2.600 …

Woensdag 16 oktober 2019

China binnenkort grootste importeur van Russisch pluimveevlees?

Door toedoen van de Afrikaanse Varkenspest (ASF) is de vraag naar pluimveevlees in China sterk toegenomen. Door dit hele gebeuren is China aan een sterke opmars bezig om de grootste importeur van Russisch pluimveevlees te worden waarmee het Oekraïne…

Vrijdag 11 oktober 2019

Publicatie tweede Kb omtrent H3 is een feit

Na de publicatie van het KB betreffende de bestrijding van influenza van het type H3 bij pluimvee op donderdag 11/07/2019 is nu eveneens het bijhorende tweede Kb omtrent de vergoedingen gepubliceerd in het Belgische Staatsblad op dinsdag 08/10/2019.…

Dinsdag 8 oktober 2019