Actualiteit

Vogelgriep deint verder uit in Oost-Europa

Vogelgriep deint verder uit in Oost-Europa

Twee weken geleden werd het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 voor het eerst vastgesteld op een Pools pluimveebedrijf, ondertussen verspreidt het virus zich flink in Oost-Europa nu het is vastgesteld in Roemenië, Slowakije en Hongarije.

H5N8 geconstateerd buiten Polen

Met de vaststelling van het virus op een commercieel kalkoenbedrijf in Hongarije met 53.000 dieren, bij een hobbyhouder in Slowakije en bij een commercieel pluimveekoppel van 18.000 dieren nabij Seini, in het noordwesten van het land - dichtbij de grens met Hongarije -  is het hoogpathogene vogelgriepvirus van het type H5N8 aan een opmars bezig in Oost-Europa.

Situatie Polen

In Polen is het virus nu tevens vastgesteld in een derde provincie, West-Pommeren, dat aan de Oostzee ligt en grenst aan Duitsland. Het betreft ditmaal om een commercieel kalkoenbedrijf. In Polen zijn er tot op heden 11 uitbraken gemeld in 5 districten, nl. op 9 commerciële bedrijven - waarvan 6 met kalkoenen - en 2 backyardkoppels.

H5N8 is geen onbekende

Het hoogpathogene vogelgriepvirus dat eind vorig jaar in Polen is geconstateerd is van hetzelfde type als het virus dat in de periode 2016-2018 in de ganse EU voor zeer veel besmettingen heeft gezorgd. Het is nog niet duidelijk welke wijzigingen dit virus ondertussen heeft ondergaan en of het zich daardoor nog op dezelfde wijze gedraagt als tijdens de epizoötie van 2016-2018. Aangezien alle besmettingen zich situeren langsheen de Centraal-Europese vogeltrekroutes en het feit dat er (nog) geen besmettingen zijn vastgesteld bij wilde vogels kan erop wijzen dat het virus daar niet meer zo massaal als toen circuleert of zich bij wilde vogels minder agressief gedraagt.

Preventieve maatregelen

De huidige maatregelen die van kracht zijn in België kunnen hier geraadpleegd worden en worden voorlopig niet verstrengd. Gezien de situatie en de contacten tussen de Poolse en de Belgisch pluimveesector is het toch aangewezen om alle contacten met besmette landen tot een minimum te beperken en verscherpte hygiënemaatregelen toe te passen waarbij alles dat een mogelijk besmettingsrisico vormt extra te reinigen en te ontsmetten.

Hou er bovendien rekening mee dat een therapeutische behandeling van pluimvee na de onderstaande vaststellingen pas kan worden opgestart indien er vooraf monsters voor een labo-onderzoek zijn overgemaakt aan DGZ of ARSIA:

  • een daling van de normale voeder en waterconsumptie van meer dan 20 %*;
  • een sterfte van meer dan 3 %* per week;
  • een daling van de leg met meer dan 5 %* die langer dan twee dagen duurt;
  • klinische tekenen of letsels bij postmortem onderzoek die wijzen op influenza.

*De % zijn te interpreteren op stal- of hokniveau en dus niet op het niveau van het hele bedrijf.

Tekst: Pluimvee – Bron: Boerderij/Poultryworld – Foto: Pluimvee

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Moederdieren - Broeierij