Actualiteit

Vlaamse meerderheid keurt stikstofdecreet goed, vrouwe justitia is nu aan zet

Vlaamse meerderheid keurt stikstofdecreet goed, vrouwe justitia is nu aan zet

Het stikstofdecreet werd in de schoot van het Vlaams Parlement, ondanks een vernietigend advies van de raad van state, alsnog door de meerderheid goedgekeurd. Hiermee heeft de Vlaamse regering zijn zet gedaan en is vrouwe justitia nu aan zet om recht te laten geschieden.

 

Maandag maakte de Raad van State opnieuw brandhout van het PAS-decreet. Dat weerhield de meerderheid er niet van om het stikstofdecreet alsnog ter stemming te brengen in het Vlaams Parlement waar het met een meerderheid van 61 stemmen werd goedgekeurd. 34 stemden tegen en 10 onthielden zich. Vooruit onthield zich, Vlaams belang, Groen en PVDA stemden tegen. Opmerkelijk, maar langs de andere kant niet geheel onlogisch, onthield Tinne Rombouts (CD&V) zich bij de stemming, bleef Bart Van Hulle (Open VLD) weg en verliet Bart Dochy voortijdig het toneel uit protest.

 

“Dat het stikstofdecreet vandaag met een meerderheid werd goedgekeurd zal weinig mensen verbazen. Al die jaren is er éénzijdig aan dit akkoord gewerkt, waarbij elke medewerking om tot een constructief en gedragen akkoord te komen werd afgeblokt. Haast onbegrijpelijk eigenlijk hoe de Vlaamse regering dit decreet - ondanks verschillende wetenschappelijke studies die aantonen dat dit akkoord gebaseerd is op foutieve cijfers, verschillende negatieve adviezen van de Raad van State en een heleboel waarschuwingen van experten – alsnog wou doorduwen. Het moge duidelijk zijn, dit akkoord moest en zou er komen. De politiek heeft zijn zet gedaan, het is nu aan vrouwe justitia om recht te laten geschieden”, aldus Martijn Chombaere, beleidsmedewerker bij de Landsbond Pluimvee.

 

De regering schermde met het gegeven dat dit decreet er moest komen om een totale vergunningsstop voor bedrijven en burgers te voorkomen, al doen verschillende experten dit af als larie, waaronder advocaat Fernand Keuleneer. “Nu het decreet is goedgekeurd gaan er vergunningen toegekend worden zonder dat een passende beoordeling aantoont dat de vergunde projecten effectief geen significant risico voor een speciale beschermingszone vormen. Deze vergunningen kunnen allemaal aangevochten en vernietigd worden. Door dit decreet te stemmen wordt de rechtsonzekerheid net nog meer verhoogd en brengt het nog meer stilstand met zich mee. Het is best mogelijk dat het Grondwettelijk Hof het decreet zal vernietigen na de goedkeuring in het parlement van vandaag. Maar zelfs als het Hof het decreet niet vernietigt, kunnen alle vergunningen nog aangevochten worden via de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”. Professor Pauwels treedt zijn collega bij: “De kans dat het opnieuw vernietigd wordt, is zeer groot”. “Wat de meerderheidspartijen hier wel mee winnen, is dat het thans onwettig manoeuvre van Ineos, wettig gemaakt en geregulariseerd zal worden”, aldus Keuleneer.

 

Tekst: Eigen verslaggeving/VILT

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Juridisch