Actualiteit

Vlaams parlement keurt Codex Dierenwelzijn goed

Vlaams parlement keurt Codex Dierenwelzijn goed

Ondanks de onzekerheid voor de mogelijke juridische consequenties is de Vlaamse Codex Dierenwelzijn van bevoegd minister Ben Weyts (N-VA) goedgekeurd in het Vlaams parlement. Coalitiepartners cd&v en Open Vld hebben nog getracht het standstillprincipe uit de codex te schrappen, maar N-VA kon het - mits hulp van de linkse oppositie – alsnog in de codex houden.

 

Na de goedkeuring in het federaal parlement om dierenwelzijn in de Grondwet op te nemen - zonder standstillprincipe – stond woensdag de stemming van de Vlaamse Codex Dierenwelzijn geagendeerd. Gezien de commotie toen omtrent het principe – wat zou concluderen dat het dierenwelzijnsniveau nooit meer mag afnemen, tenzij het absolute algemene belang dit toch zou afdwingen – werd dit topic ook in het Vlaams parlement een groot discussiepunt.

 

Terwijl de grote meerderheid van de Kamerleden van de fracties N-VA, Groen, Vooruit en PVDA  op federaal niveau tegen een standstillprincipe waren, gingen ze wel allen akkoord om een standstill op Vlaams niveau in de codex op te nemen. Vlaams-Belang onthield zich van een opinie en onthield zich uiteindelijk later opnieuw tijdens de stemming. Coalitiepartners cd&v en Open Vld hebben nog getracht het standstillprincipe uit de codex te schrappen, maar N-VA kon het - mits hulp van de linkse oppositie – alsnog in de codex houden. Weyts wees er echter op dat er geen appelen met peren mogen vergeleken worden en dat een standstill in de Grondwet niet hetzelfde is als een standstill in de Codex op Vlaams niveau.

 

Uiteindelijk werd de gehele codex goedgekeurd met 57 voor-stemmen komende van N-VA, Open Vld, Vooruit en twee stemmen van Groen en cd&v. 37 parlementsleden onthielden hun stem, voornamelijk van Vlaams-Belang, PVDA en Groen. 13 cd&v’ers stemden tegen de codex.

 

Voor pluimvee is er ondermeer een uitfasering van de verrijkte kooien tot 2036, een verbod op dierenmarkten (met uitz. van occasionele markten die maximaal acht keer per jaar doorgaan) en is het aan de Vlaamse regering om te bepalen wanneer het verbod op het doden van ééndagskuikens in voege zal treden. Allemaal zaken die volgens Groen niet ver genoeg gaan. Groen had namelijk liever een eerdere uitfasering bekomen, een totaalverbod op diermarkten en eeen directe implementatie van het verbod op het doden van ééndagskuikens.   

 

Tekst: Pluimvee – Bron: VILT – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Leghennen , Alle categorieën , Wetgeving