Actualiteit

Twee haarden van hoogpathogene H5N1-vogelgriep ontdekt in België

Twee haarden van hoogpathogene H5N1-vogelgriep ontdekt in België

In België zijn gisteren twee haarden ontdekt van het H5N1-vogelgriepvirus, waarvan Sciensano in de loop van deze namiddag het hoogpathogene karakter van de twee gevallen heeft bevestigd. Het ene betreft een braadkippenbedrijf met 26.000 dieren in de gemeente Alveringem (prov. West-Vlaanderen), het ander een vermeerderingsbedrijf met 38.000 moederdieren in Weelde (prov. Antwerpen). De dieren op beide locaties worden opgeruimd in opdracht van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

 

Rond de haarden heeft het FAVV een beschermingszone (3 km) en een bewakingszone (10 km) ingesteld. In Alveringem zitten er 6 bedrijven binnen de 3 km-zone (instructie 3 km zone) en 39 in de 10 km-zone (instructie 10 km zone). In Weelde betreft het om respectievelijk 13 bedrijven, 2 slachthuizen en 1 broeierij (3 km, instructie 3 km zone) en 67 pluimveebedrijven en 2 broeierijen in de 10 km-zone (instructie 10 km zone). Een inzoombare kaart is hier te vinden.

 

Zoals gebruikelijk treden de geldende maatregelen bij een AI-besmetting in voege binnen de zones, waaronder een vervoersverbod voor pluimveeactiviteiten: pluimvee, vogels, broedeieren, consumptie-eieren, vlees, vleesproductie kadavers, mest/drijfmest/strooisel. Doorvoer doorheen de zones is wel toegestaan. Vanaf 13 december kunnen er graduele opheffingen gebeuren in functie van de situatie.

 

Landelijk worden er voorlopig geen extra maatregelen voorzien, alsook geen uitlaadverbod. Al kan dit laatste elk moment gewijzigd worden, het is zodoende belangrijk hiermee rekening te houden bij het inplannen van de volgende opzet.

 

Opheffen van de zones

 

Binnen de 3 km zone dient de dierenarts binnen de 4 dagen een controle uit te voeren, nadien is het toezicht gelijklopend zoals in de 10 km-zone. De omzetting van de 3 km-zone zal ten vroegste na 21 dagen gebeuren. De 10 km-zone wordt uiteindelijk opgeheven na 30 dagen indien de eindscreening gunstig verloopt, dit is dus ten vroegste op 07 januari 2022.

 

Bestaande zones

 

De derogaties die actief zijn in de reeds ingestelde zones blijven van toepassing op uitzondering van de derogatie voor het uitkippen in de stal, deze wordt geschrapt.

 

Verlies AI-vrij statuut

 

Door de bevestiging van deze twee gevallen van hoogpathogene vogelgriep verliest België opnieuw zijn AI-vrij statuut.

 

Verhoogd toezicht

 

Het FAVV vraagt uitdrukkelijk om uiterst waakzaam te zijn en bij de minste klinische problemen monsters in te sturen via DGZ/ARSIA.

 

Tekst: Eigen verslaggeving – Foto: Shutterstock

Te vinden in: Alle categorieën , Braadkippen , Moederdieren - Broeierij , Dierengezondheid , West Vlaanderen , Antwerpen