Actualiteit

Stikstofdecreet wordt over kerstverlof getild

Stikstofdecreet wordt over kerstverlof getild

Het Vlaams Parlement kwam woensdag niet tot stemmen over twee van de drie decreten die de omzetting zijn van het stikstofakkoord. Met dan aan de oppositiepartijen dient eerst de Raad van State gehoord te worden. Het decreet over de decretale verlenging van de vergunningen met één jaar, tot 31 december 2024, te verlengen werd wel gestemd.     

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, cd&v en Open Vld hadden gehoopt om woensdag, ondanks dat de Raad van State geen spoedadvies wou verlenen, in allerijl de drie decreten die de omzetting vormen van het stikstofakkoord dat half november werd gesloten door het parlement te duwen. Dit stootte bij alle landbouworganisaties en de oppositiepartijen op hevig protest. Op vraag van oppositiepartij Groen en met steun van de andere oppositiepartijen Vooruit, Vlaams Belang en PVDA, wordt de tekst voor advies naar de Raad van State gestuurd. Daardoor kan er ten vroegste begin 2024 over het decreet gestemd worden.

 

“Het stikstofakkoord is gebaseerd op foutieve cijfers en is geschreven in het voordeel van de industrie waarbij de landbouw naar het offerblok wordt geleid. De manier hoe de meerderheidspartijen dit er nu ook trachten door te duwen is ronduit wansmakelijk. Er dient eerst aan de fundamenten van dit akkoord te worden gesleuteld, alvorens er een echt juridisch onderbouwd decreet tot stand kan komen. Hopelijk blijkt dit uit het toekomstige advies van de Raad van State en zo niet zal het decreet juridisch wel volledig worden uitgeplozen”, aldus Delphine Vandaele, ondervoorzitster van de Landsbond Pluimvee.

 

Decretale verlenging aflopende vergunningen

 

Wat uiteindelijk wel werd gestemd, is de verlenging van de aflopende vergunningen voor één jaar.  Bij wijze van overgangsmaatregel is er een verlengingsregeling ingevoerd voor de milieu- en omgevingsvergunningen van bestaande veehouderijen, mestverwerkingsinstallaties en andere bedrijven. Dit zal gelden voor vergunning die zullen vervallen, of vervallen zijn in 2021, 2022, 2023. Op verzoek van de exploitant bij de bevoegde overheid, zal de geldigheidsduur van de vergunning verlengd worden tot en met 31 december 2024.

 

Tekst: Pluimvee – Bron: VILT – Foto: Pluimvee

Te vinden in: Alle categorieën , Wetgeving , Juridisch